Kaufland a lansat apelul pentru Granturi mici 2020 în cadrul Programului ''ÎN STARE DE BINE''

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile și Kaufland în data de, 15 ianuarie 2020, apelul pentru granturi mici aferent programului În stare de bine, ediția 2020.

Programul ''Ajutor de minimis pentru susținere a produsului tomate în spații protejate" se relansează în 2020

Programul Ajutorului de minimis pentru creșterea de tomate in spații protejate  – solar și seră, va continua și în 2020 a promis actualul Guvern care până la acest moment nu a anunțat schimbări semnificative privind condițiile în care fermierii vor putea accesa ajutorul.

La revedere 2019 și bun venit 2020 !

“E cumpăna dintre ani! Să privim înapoi cu iertare, înainte cu speranţă, în jos cu înţelegere şi în sus cu recunoştinţă!

Speranţa să vă deschidă poarta spre un An Nou plin de bucurii şi împliniri. La mulţi ani !”

Sărbători Fericite!

În pragul Sărbătorilor de Iarna, echipa Best Project Team vă dorește un 2020 încrezător, nins cu toate realizările propuse și cu gânduri mărețe, astfel încât la final de an să vă bucurați de tot ce-ați îndeplinit !

Crăciun Fericit și La Multi Ani!

Lista ajutoarelor de la stat cu bugetele stabilite de Guvern

Statul a publicat lista programelor de finanțare pentru firme mici și mijlocii (IMM), inclusiv Start-Up Nation, cu alocările bugetare propuse pentru anul 2020. Guvernul vrea să adopte rapid bugetul, prin angajarea răspunderii în Parlament.

POCU: Consultare publica pentru Finanțarea competențelor digitale ale angajaților IMM-urilor și întreprinderilor mari

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman (AM POCU), din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, supune consultării publice ghidurile pentru lansarea a două apeluri prin care va fi sprijinită dezvoltarea competențelor digitale ale salariaților IMM-urilor și întreprinderilor mari.

Noua sesiune pentru submăsura ”Instalarea tinerilor fermieri”

 La începutul anului viitor, se vor putea accesa din nou fonduri europene pe submăsura ”Instalarea tinerilor fermieri” în cadrul căreia sprijinul pe exploatație poate ajunge la 50.000 de euro.

Se lansează pe programul Active Citizens Fund 8 apeluri de proiecte

În cadrul programului „Active Citizens Fund” finanțat prin Mecanismul Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene, Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile a anunțat lansarea a 8 apeluri de proiecte .

POCU prelungește apelul „Măsuri de educație de tip A doua șansă”

Proiectele în cadrul apelului „Măsuri de educație de tip a doua șansă” pot fi depuse dupa o noua prelungire până la data de 30 ianuarie 2020.

 

POCU: Se prelungește apelul „Totul pentru inima ta – Program de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular”

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum-ul la Ghidul „Totul pentru inima ta – Program de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular”, aprobat prin Ordinul 2493/ 28/11/2019.

MFE publică structura viitoarelor programe de finanțare 2021-2027

Ministerul Fondurilor Europene a organizat un prim eveniment de amploare  „Perioada de programare 2021 – 2027 viziune și demersuri” vizând consultarea asupra viitoarei perioade de programare – 2021-2027.

POCU: Se prelungește apelul „Dezvoltarea serviciilor de educație ”

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene a publicat corrigendum-ul la Ghidul „Dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară”, axa prioritară 6 – Educație și competențe, obiectivul specific 6.2, aprobat prin Ordinul nr. 2482/ 26.11.2019.

AM POC: Publică Ghidul aferent Acțiunii 1.1.1 Mari infrastructuri de CD – Tip de proiect: Proiecte pentru clustere de inovare

Conform Ordinului nr. 2468/25.11.2019 de  aprobare a Ghidului, în termen de 5 zile de la publicarea acestuia pe site, apelul va fi publicat în MySMIS, iar depunerea se va putea face pe o perioadă de 90 de zile calendaristice după lansarea apelului în MySMIS.

POR: În data de 24 decembrie se deschide depunerea apelului de proiecte în cadrul priorității de investiţii 2.2 – IMM

 Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a relansat, în data de 24.09.2019, apelul de proiecte nr. POR/694 (2.2 – IMM / Relansare 2019) aferent Axei prioritare 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Priorității de investiţii 2.2 - Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

Comisia Europeană a publicat apelul Erasmus+ pentru 2020

Comisia Europeană a publicat solicitarea de propuneri pe anul 2020 pentru programul Erasmus+. 2020 este ultimul an al actualului program al Uniunii Europene pentru mobilitate și cooperare în educație, formare, tineret și sport.

Bugetul Cadrului Financiar Multianual 2021-2027

Comisia Europeană a propus un buget pe termen lung pragmatic și modern pentru perioada 2021-2027.

Acesta este un răspuns onest la realitatea actuală, în care se așteaptă ca Europa să joace un rol mai important în asigurarea securității și a stabilității într-o lume instabilă, într-un moment în care Brexit va lăsa un gol considerabil. Propunerea Comisiei răspunde acestei duble provocări prin reduceri de cheltuieli și prin noi resurse în egală măsură.

În ansamblu, Comisia propune un buget pe termen lung de 1.135 de miliarde de euro în credite de angajament (exprimate în prețurile din 2018) pentru perioada 2021-2027, echivalentul a 1,11% din venitul național brut al UE27 (VNB). Dacă se ia în considerare inflația, acesta este comparabil ca dimensiune cu bugetul actual pentru perioada 2014-2020. 

Comisia propune un buget modern, simplu și flexibil:

Modern: O nouă Uniune cu 27 de membri are nevoie de un buget nou și modern, care să arate că Europa a integrat învățămintele din trecut. Aceasta înseamnă reducerea în continuare a birocrației atât pentru beneficiari, cât și pentru autoritățile de management prin norme mai coerente pe baza unui cadru unic de reglementare. Totodată, înseamnă și stabilirea unor obiective mai clare și punerea unui accent mai mare pe performanță. Astfel va fi mai ușor atât să se monitorizeze și să se măsoare rezultatele, cât și să se efectueze modificări, dacă este necesar.

Simplu: Structura bugetului va fi mai clară și mai bine adaptată priorităților Uniunii. În prezent, fondurile sunt împărțite la un număr mult prea mare de programe și instrumente, atât în interiorul, cât și în afara bugetului. Prin urmare, Comisia propune reducerea numărului de programe cu mai mult de o treime (de la 58 în prezent la 37 în viitor), de exemplu, prin regruparea în noi programe integrate a surselor de finanțare fragmentate și prin simplificarea radicală a utilizării instrumentelor financiare, inclusiv prin intermediul fondului InvestEU.

Flexibil: Provocările recente – în special criza migrației și a refugiaților din 2015 – au arătat în mod clar limitele flexibilității bugetului actual al UE pentru a reacționa suficient de rapid și de eficace. Propunerea Comisiei include, așadar, o flexibilitate sporită atât în cadrul programelor, cât și între acestea, consolidarea instrumentelor de gestionare a crizelor și crearea unei noi „Rezerve a Uniunii”, care să ne permită să facem față evenimentelor neprevăzute și să răspundem situațiilor de urgență în domenii cum ar fi securitatea și migrația.

 O inovație majoră în cadrul bugetului propus este consolidarea legăturii dintre finanțarea UE și statul de drept. Respectarea statului de drept reprezintă o condiție prealabilă esențială pentru buna gestiune financiară și pentru eficacitatea finanțării din partea UE. Comisia propune, prin urmare, un nou mecanism, care să protejeze bugetul UE de riscurile financiare legate de deficiențele generalizate care afectează statul de drept în statele membre. Cu ajutorul noilor instrumente propuse, Uniunea va putea să suspende, să reducă sau să restricționeze accesul la finanțarea din partea UE în mod proporțional cu natura, gravitatea și amploarea deficiențelor care afectează statul de drept. O astfel de decizie ar urma să fie propusă de Comisie și adoptată de Consiliu prin vot cu majoritate calificată inversă.

Un buget al UE pentru o uniune economică și monetară puternică și stabilă

O zonă euro stabilă este o condiție prealabilă pentru crearea de locuri de muncă, creștere economică, investiții și echitate socială în întreaga Uniune Europeană. În decembrie 2017, ca parte a foii sale de parcurs pentru aprofundarea uniunii economice și monetare a Europei, Comisia a stabilit modul în care pot fi elaborate noi instrumente bugetare în cadrul finanțelor publice ale UE pentru a promova stabilitatea zonei euro și convergența către zona euro. În noul cadru financiar multianual, sunt propuse două noi instrumente:

  • Un nou program de sprijin pentru reforme, care – cu un buget total de 25 de miliarde de euro – va oferi sprijin financiar și tehnic tuturor statelor membre pentru realizarea reformelor prioritare, în special în contextul semestrului european. În plus, un mecanism de convergență va oferi un sprijin specific statelor membre din afara zonei euro în contextul eforturilor acestora de aderare la moneda comună.
  • Funcție europeană de stabilizare a investițiilor, care va contribui la menținerea nivelului investițiilor în cazul șocurilor asimetrice majore. Aceasta va demara sub formă de împrumuturi reciproce („back-to-back”) de la bugetul UE în valoare de până la 30 de miliarde de euro, la care se va adăuga o asistență financiară acordată statelor membre pentru acoperirea costurilor aferente dobânzii. Împrumuturile vor oferi sprijin financiar suplimentar în momentele în care finanțele publice vor fi limitate, însă investițiile prioritare vor trebui menținute.

Surse moderne de finanțare pentru bugetul UE

Noile priorități necesită noi investiții. Din acest motiv, Comisia propune să le finanțeze printr-o combinație de fonduri noi (aproximativ 80%), realocări și economii (aproximativ 20%).

Pe baza recomandărilor Grupului la nivel înalt privind „Viitoarea finanțare a UE”, Comisia propune modernizarea și simplificarea sistemului general de finanțare actual – „resurse proprii” – și diversificarea surselor de venituri la buget.

Noi surse pentru finanțarea bugetului pe termen lung

Comisia propune simplificarea sistemului actual de resurse proprii bazat pe taxa pe valoarea adăugată (TVA) și introducerea unui „coș” cuprinzând noi resurse proprii care să fie asociat priorităților noastre politice.

Coșul de noi resurse proprii propus cuprinde:

  • 20% din veniturile provenite din sistemul de comercializare a certificatelor de emisii;
  • o cotă de prelevare de 3% aplicată noii baze fiscale consolidate comune a societăților (care va fi introdusă treptat după adoptarea legislației necesare);
  • o contribuție națională, calculată pe baza cantității de deșeuri de ambalaje din plastic care nu se reciclează în fiecare stat membru (0,80 euro per kilogram).

Aceste noi resurse proprii vor reprezenta aproximativ 12% din totalul bugetului UE și ar putea contribui cu până la 22 de miliarde de euro pe an la finanțarea noilor priorități.

Sursa: Reprezentanța UE în România  

Contact

Email: office@bestprojectteam.ro

Adresa: Bld. 1 Decembrie 1918 nr. 35, ap 267, Bucuresti

Telefon: 0753 149 640

Facebook: facebook.com/BestProjectTeamRo/

LinkedIn: linkedin.com/company

Abonează-te la noutăți

Subscribe Here


Primeşte HTML?

Joomla Extensions powered by Joobi

Acest website poate fi utilizat numai in conformitate cu Termenii și condițiile de utilizare.

Cautare

SC DCG Consulting SRL
CUI: 14031201
J40/6561/2001
Cod CAEN: 7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management