Informatii utile pentru platfoma de granturi

Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri-România a publicat astăzi întrebări și răspunsuri la cele mai des întâlnite probleme pentru platforma https://granturi.imm.gov.ro/auth/login
 
1. Contul odată creat poate fi folosit la depunerea proiectului la momentul lansării apelului? Sau este nevoie să creăm alt cont atunci?
R: Contul creat în etapa de pre-înregistrare rămâne valabil în aplicație.
 
2. De unde se descarcă declarația IMM pentru a fi încărcată?
R: Declarația IMM poate fi descărcata de pe site-ul imm.gov.ro link: http://www.imm.gov.ro/.../procedura-de-implementare-a.../ și se va putea descărca și din aplicație.
 
3. Dacă un PFA a primit indemnizația în stare de urgență poate aplica pentru grantul de 2000 euro?
R: Microgranturile se acordă Beneficiarilor care nu depăşesc plafonul de 800.000,00 Euro pe Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 aprobat de către Comisia Europeană.
 
4. ONG-urile cu activitate economică și CAEN 9312 pot beneficia de microgranturi?
R: ONG-urile cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr. 1 la OUG 130/2020 pot aplica la Măsura 1 – Microgranturi.
 
5. În OUG 130, art 6, litera b) este precizată una dintre condițiile de acordare: “au obținut o cifră de afaceri în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare de cel puțin echivalentul în lei a 5.000 euro la data depunerii cererii de finanțare, cu excepția beneficiarilor ajutorului de stat prevăzuți la art. 5 lit. b) și c)”. Puteți să-mi spuneți dacă beneficiarii pot fi și entitățile prevazute la art. 5 lit. b) și c), chiar dacă nu au înregistrat o cifră de afaceri de cel puțin echivalentul în lei a 5.000 euro la data depunerii cererii de finanțare?
R: Va fi eliminată cerința referitoare la înregistrarea unei cifre de afaceri de cel puțin echivalentul în lei a 5.000 euro la data depunerii cererii de finanțare prin emiterea unei ordonanțe de modificare a OUG 130/2020.
 
6. În OUG 130 art. 7, litera c) sunt precizate tipurile de cheltuieli pentru care se pot utiliza aceste microgranturi: “c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat”. Este valabil și pentru plata retroactivă a chiriei, pentru perioada în care nu s-a putut desfășura activitatea în spațiul închiriat?
R: Cheltuielile privind chiria pe bază de contract încheiat se consideră cheltuieli eligibile.
 
7. Dacă firma a beneficiat de șomaj tehnic pentru angajați, putem accesa fonduri europene nerambursabile pentru imm-uri?
R: Schema de ajutor de stat este destinată susținerii activității IMM-urilor afectate de pandemie și nu se cumulează cu măsurile de sprijinire a resursei umane.
 
8. Pentru capital de lucru am la o societate un nr de 0 angajați la 2019, spune în norme că trebuie să mențină numărul de salariați sau să suplimenteze. Ce înseamnă să mențină(daca e 0 acum) și ce înseamnă să suplimenteze(1, 2, 3)?
R: Granturile de capital de lucru se acordă cu respectarea condiției de menținere sau, după caz, suplimentare a numărului de salariați, față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni de la data acordării grantului.
 
9. Care este formatul parolei, câte caractere trebuie să conțină, din care câte caractere speciale.
R: Parola asociată noului cont trebuie să conțină literă mare, literă mică, cifră și caracter special. În cazul în care vă apare un chenar roșu, înseamnă că nu ați introdus toate tipurile de caractere solicitate. Acest lucru se aplică indiferent dacă ați primit mesajul că parola creată este puternică.
 
10. În aplicația informatică exista o secțiune "Locația implementării" care are un câmp (obligatoriu) "Denumire". La ce se refera acest câmp? Denumirea societății sau ce? Oricum, orice scrii in aceasta secțiune apare o "eroare de server".
R: O posibilă cauză pentru imposibilitatea de a finaliza etapa de preînscriere este omiterea selectării din listă a județului și localității. Dacă întâmpinați probleme în acest sens, vă recomandăm să încercați un alt browser de internet și, din nou, să selectați din lista afișată localitatea și județul. La locația implementării puteți completa sediu sau punct de lucru, în funcție de caz.
 
11. O persoana poate fi împuternicită să semneze și să reprezinte două societăți. În faza validării persoanei fizice însă, nu pot fi introduse datele aceleași persoane pentru doua conturi. În aceasta situație, este nevoie de doua persoane fizice, doua semnături electronice pentru a crea doua conturi. Mai departe însă, în faza identificării persoanei juridice, împuternicitul pare să fie în situația de a putea semna pentru ambele conturi. Aceasta discrepanță generează probleme în situația unei persoane, administrator la două societăți, împuternicită cu drept de reprezentare și semnătura electronică, mai ales daca cei care au semnat împuternicirea nu dețin semnătură electronică. Mai departe, este generata întrebarea: Se accepta două semnături electronice în același cont - una a persoanei fizice înregistrate și una a împuternicitului pentru persoane juridică?
R: Unei semnături electronice îi pot fi asociate mai multe societăți.
 
Dacă nu ați reușit să încărcați documentul semnat electronic, există posibilitatea ca datele introduse în profil și datele posesorului semnăturii electronice să nu corespundă. Vă recomandăm să faceți verificări în baza de date (CNP, seria și numărul actului de identitate introduse), pentru a corespunde cu posesorul semnăturii electronice.
În situația în care ați creat un cont cu altă persoană, nu mai pot fi făcute alte modificări și, prin urmare, trebuie că creați un alt cont.
 
 
 
 
 
 

Se va elimina cerința cifrei de afaceri minime de 5.000 de euro pentru acordarea microgranturilor

Ieri, 24 septembrie 2020, Executivul a adoptat în cadrul ședinței de Guvern, o Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea unor prevederi din acte normative care reglementează acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, în contextul crizei provocate de COVID-19.

Ghid de înregistrare pentru prima etapă în platforma de granturi

Am pregătit pentru cei interesați un ghid care sa vă ajute la înregistrarea in prima etapa a platformei de granturi .

Microgranturi pentru firme și PFA

Obiectivul principal al schemei de ajutor de stat îl constituie acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, pentru beneficiarii prevăzuți la art. 3, a căror activitate a fost afectată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență sau îngrădite pe perioada stării de alertă.

Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor

Măsura este implementată de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat (MMACA) în parteneriat cu Agențiile pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului (AIMMAIPE) și Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS).

Granturi pentru investiții

Măsura este implementată de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat (MMACA) în parteneriat cu Agențiile pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului (AIMMAIPE) și Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 44/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, cu modificările și completările ulterioare.

Fonduri pentru firme HoReCa: prin Programul Electric Up, 100.000 Euro pentru panouri solare și stații de încărcare a mașinilor electrice

Ministerul Economiei și Mediului de Afaceri a lansat joi, 27 august , în consultare publică un proiect de OUG privind finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii și domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice, precum și a staţiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, prin Programul de finanțare „ELECTRIC UP“.

Apelul POR 2.2. a fost lansat!

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA) a lansat un nou apel de proiecte pentru acordarea de ajutoare de stat și ajutoare de minimis în scopul dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii.

Fondurile UE pentru IMM: Grila de punctaj a fost modificata si aprobata in Comisia Economica a Senatului

Comisia Economică a Senatului a aprobat miercuri o modificare la grila de punctaj din schema de finanțări de câte 50.000-200.000 de euro pentru investiții, din cadrul programului în valoare totală de 1 miliard de euro pentru firmele mici și mijlocii.

Apel #9 - Diversificarea surselor de finanțare

Apelul este lansat în cadrul Outcome-ului 4 de Program – Capacitate crescută și sustenabilitate a societății civile (organizații și sector) și acoperă două aspecte prioritare sprijinite de Active Citizens Fund în România, respectiv ”Consolidarea capacității și sustenabilității sectorului societății civile” și ”O mai bună acoperire a zonelor geografice și a grupurilor țintă care sunt insuficient deservite”.

Apel #11 - Sprijin strategic pentru dezvoltarea capacității organizațiilor neguvernamentale

Apelul este lansat în cadrul Outcome-ului 4 de Program – Capacitate crescută și sustenabilitate a societății civile (organizații și sector) și acoperă două aspecte prioritare sprijinite de Active Citizens Fund în România, respectiv ”Consolidarea capacității și sustenabilității sectorului societății civile” și ”O mai bună acoperire a zonelor geografice și a grupurilor țintă care sunt insuficient deservite”.

POC: Consultare publică „Ghidul solicitantului pentru Acțiunea 3.1.1. Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia COVID – 19”

Ghidul Solicitantului pentru accesarea granturilor nerambursabile în valoare de 1 miliard de euro a fost lansat în consultare publică.Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate a publicat pentru consultare publică "Ghidul Solicitantului aferent 3.1.1. Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia COVID – 19".

Despre program:

Prioritatea de investiții: Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare.

Obiectiv Specific:

Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19.

Solicitanți eligibili:

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în parteneriat cu Agențiile Regionale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului și Serviciul de Telecomunicații Speciale

Liderul de parteneriat este responsabil cu depunerea proiectului, coordonarea activităților pentru implementarea proiectului, raportarea către AM POC.

Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) va avea rolul de administrator tehnic al sistemului informatic de gestionare a schemei de ajutor stat.

MEEMA, în parteneriat cu AIMMAIPE va avea rolul de:

 • administrator operațional al sistemului informatic de gestionare;

 • administrator al schemei de ajutor de stat.

 • gestionar al procesului de selecție, contractare și monitorizare.

Tipuri de proiecte:
 
În cadrul acestui ghid se va finanța un singur proiect cu 4 operațiuni, după cum urmează:
 • a) Asistență tehnică pentru gestionarea  procesului de selecție, contractare, autorizare cheltuieli, plată și monitorizare (inclusiv pentru crearea și administrarea platformei IT și implementare schemă de ajutor de stat;
 • b) MICROGRANT în sumă fixă pentru capital de lucru, sub formă de cost unitar (2.000 euro/beneficiar);
 • c) Granturi pentru capital de lucru, sub forma de cost unitar (15% din cifra de afaceri pe anul 2019
 • d) Granturi pentru investiții în activități productive (50.000 euro – 200.000 euro).
Activități eligibile:

Pentru operațiunea de tip a)
 • Achiziția de servicii de informare și publicitate a proiectului conform manualului de identitate vizuală;
 • Achiziția de echipamente IT&C și echipamente și instalații conexe necesare pentru funcționarea platformei de evaluare și contractare proiecte, inclusiv servicii de instalare și punere în funcțiune (dacă nu sunt incluse în costul de achiziție al echipamentelor);
 • Selectarea băncilor care vor fi implicate in fluxul de derulare a operațiunilor de efectuare a plăților către beneficiarii schemei de ajutor de stat;
 • Achiziția de licențe software specifice funcționării platformei de evaluare și contractare proiecte (inclusiv dezvoltare/actualizare cod)
 • Achiziția de servicii pentru auditare intermediară / finală a proiectului;
 • Activitatea echipelor de proiect (cheltuieli salariale, cheltuieli de deplasare, dacă este cazul).
 • Activitatea echipelor de implementare (cheltuieli salariale, cheltuieli de deplasare, dacă este cazul).

Pentru operațiunile de tip b) și c) și d), beneficiarul va avea rolul de gestionare a procesului de selecție, contractare, autorizare cheltuieli, plată și monitorizare a proiectelor de ajutor de stat iar activitățile eligibile vor fi asigurate în cadrul operațiunii de tip a).

Observațiile și propunerile pot fi transmise în perioada 11.08.2020 - 24.08.2020 la adresa de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., acestea urmând să fie centralizate la nivelul Autorității de Management pentru Programul Operațional Competitivitate.
 
 

Au fost publicate în consultare primele drafturi ale Acordului de Parteneriat și Programelor Operaționale 2021-2027

Ministerul Fondurilor Europene a publicat vineri, 31 iulie, proiecte ale Acordului de Parteneriat și ale Programelor Operaționale prin care România va atrage fondurile europene alocate pentru viitoarea perioadă de programare, 2021-2027.

APIA: Publică Ghidul solicitantului al Schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite”

Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează fermierii cu privire la publicarea Ghidului solicitantului pentru accesarea schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”, aferentă Măsurii 8 „Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor”, submăsura 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite”, din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, sesiunea 5/2020, ediţia I, cod DPD sv-SFEADRv/M8, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.208/24.07.2020

Granturi pentru investiții

Granturile pentru investiții vor fi acordate pe bază de proiect depus de firma beneficiară și aprobat de Ministerul Economiei și AIPP.

Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor

Prin acordarea de granturi pentru capital de lucru în înțelesul prezentei ordonanțe de urgență se înțelege alocarea de fonduri externe nerambursabile sub formă de sumă forfetară privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime .

Microgranturi pentru firme și PFA

Ministerul Fondurilor Europene publică oficial proiectul de ordonanță de urgență pentru deschiderea schemei de finanțare pentru Microgranturi pentru firme și PFA.

AFIR: Lansează Submăsura 6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) lansează submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020). 

POCU: A fost actualizat ghidul „Innotech Student”

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman a publicat astăzi, 15 iulie, corrigendum la ghidul „Innotech Student”.

Subscribe Here


Primeşte HTML?

Joomla Extensions powered by Joobi

Acest website poate fi utilizat numai in conformitate cu Termenii și condițiile de utilizare.

Cautare