Până la sfârșitul acestui an vor fi lansate peste 20 de apeluri finanțate din granturi SEE & Norvegiene

Astăzi, 29 mai, a fost anunțat calendarul apelurilor finanțate din granturile SEE & Norvegiene aferente semestrului II din 2020, în valoare totală de 75 milioane de euro.

Pentru a doua parte a anului sunt propuse pentru lansare 21 de apeluri și 3 apeluri pentru relansare potrivit tabelului.

Întrimestrul III vor fi lansate următoarele programe:

Mediu:

 • Restaurarea zonelor umede și turbăriilor
 • Decontaminarea siturilor orfane și a depozitelor de deșeuri
 • Planuri de adaptare la schimbările climatice și reducere a emisiilor

Sănătate:

 • Servicii de sănătate de tip „outreach” – SGM Servicii pentru întărirea prevenției pentru grupurile vulnerabile și zone defavorizate
 • Îmbunătățirea accesului la servicii de sănătate pentru grupurile vulnerabile (servicii de sănătate, investiții în infrastructură, instruire, campanii de informare)

Dezvoltare locală:

 • Drepturile omului – Implementarea recomandărilor CEDO/2015 privind drepturile persoanelor cu handicap, minorităților naționale, deținuților, copiilor și femeilor

Energie:

 • Electrificarea caselor (Relansare)
 • Energie regenerabilă – hidroenergie (Relansare)

 

În trimestrul IV vor fi lansate următoarele programe:

Dezvoltarea Afacerilor:

 • Creșterea afacerilor în start-up-uri
 • Inovare verde în industrie, ICT, Blue Growth (Relansare)

Dezvoltare Locală:

 • Intervenții prioritare în comunități defavorizate (facilități sociale și educaționale, condiții de locuit, servicii de sănătate)

Educație (runde anuale):

 • Mobilitatea în învățământul superior
 • Cooperare în învățământul superior
 • Educație profesională (VET)
 • Creșterea capacității instituționale în învățământul preuniversitar
 • Incluziunea școlară a copiilor romi

Cetățenie activă:

 • Educație și implicare civică
 • Activism civic și advocacy
 • Sprijin strategic pentru drepturile omului și tratament egal
 • Acțiuni de advocacy pentru incluziunea socială a grupurilor vulnerabile
 • Dezvoltarea comunităților rurale interetnice
 • Diversificarea surselor de finanțare
 • Consolidarea capacității ONG-urilor

Sursă foto: Facebook | Granturi SEE & Norvegiene