Se lansează pe programul Active Citizens Fund 8 apeluri de proiecte

În cadrul programului „Active Citizens Fund” finanțat prin Mecanismul Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene, Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile a anunțat lansarea a 8 apeluri de proiecte .

Procesul de aplicare se deschide pe 9 ianuarie 2020, iar primul termen de aplicare fiind 11 martie 2020.

Apelurile lansate sunt:

 1. Participare civică în zone insuficient deservite. 

Proces de aplicare continuu cu trei sesiuni de evaluare si trei date limită de depunere a proiectelor pentru fiecare sesiune de evaluare:

 • 11 Martie 2020; 16:00 (ora României) pentru prima sesiune de evaluare
 • 11 Noiembrie 2020; 16:00 (ora României) pentru a doua sesiune de evaluare
 • 30 Iunie 2021; 16:00 (ora României) pentru a treia sesiune de evaluare

GRANTURI MICI  - între 5.000 și 50.000 Euro

GRANTURI TIP RĂSPUNS RAPID  - între 5.000 și 15.000  Euro

Obiectivul acestui Apel este de a stimula implicarea civică în zone și pentru grupuri țintă insuficient deservite.Apelul este lansat în cadrul Outcome-ului 1 de Program – Cultura democratică și conștientizarea civică consolidate și acoperă două arii prioritare ale Active Citizens Fund România, respectiv „Democrație, cetățenie activă, bună guvernare și transparență” şi „Mediu și schimbări climatice”.Solicitanţi eligibili sunt exclusiv organizațiile neguvernamentale și non-profit (ONG) înfiinţate legal în România.Rata de finanțare a proiectului poate fi de până la 90% din costurile totale eligibile ale proiectului.

Ghidul solicitantului se poate consulta AICI.

 

 1. Educaţie şi implicare civică
 • GRANTURI MEDII - între 50.001 şi 100.000 Euro

Obiectivul acestui Apel este de a creşte nivelul educației civice și de drepturile omului și de a acorda sprijin cetăţenilor în exercitarea drepturilor lor.Apelul este lansat în cadrul Outcome-ului 1 de Program – Cultura democratică și conștientizarea civică consolidate și acoperă două domenii sprijinite de Active Citizens Fund România, respectiv „Democrație, cetățenie activă, bună guvernare și transparență” şi „Mediu și schimbări climatice”.Solicitanți eligibili sunt exclusiv organizațiile neguvernamentale și non-profit (ONG) înfiinţate legal în România.Rata de finanțare a proiectului poate fi de până la 90% din costurile totale eligibile ale proiectului.Proiecte eligibile abordează împreună, în cadrul programelor educaționale, drepturile civice şi drepturile omului pentru a maximiza înțelegerea și aplicabilitatea cunoștințelor dobândite.

Ghidul solicitantului se poate consulta AICI.

 

 1. Activism civic și advocacy
 • GRANTURI MEDII  - 50.001 – 100.000 Euro
 • GRANTURI MARI  - 100.001 – 250.000 Euro
 • GRANTURI STRATEGICE  - 100.001 – 250.000 Euro

 Obiectivul acestui Apel este sprijinirea activităților de tip watchdog, monitorizare și advocacy la nivel local și central.Apelul este lansat în cadrul Outcome-ului 1 de Program – Cultura democratică și conștientizarea civică consolidate și acoperă două domenii sprijinite de Active Citizens Fund România, respectiv „Democrație, cetățenie activă, bună guvernare și transparență” şi „Mediu și schimbări climatice”.Aplicanți eligibili sunt exclusiv organizațiile neguvernamentale și non-profit (ONG) înfiinţate legal în România.Rata de finanțare poate fi de până la 90% din costurile totale eligibile ale proiectului.

Ghidul solicitantului se poate consulta AICI.

 

 1. Conştientizare privind drepturile omului şi tratament egal  
 • GRANTURI MICI  - între 5.000și 50.000 Euro
 • GRANTURI TIP RĂSPUNS RAPID  - între 5.000 și 15.000  Euro

Proces de aplicare continuu cu trei sesiuni de evaluare si  trei date limită de depunere a proiectelor pentru fiecare sesiune de evaluare:

 • 11 Martie 2020; 16:00 (ora României) – pentru prima sesiune de evaluare:
 • 11 Noiembrie 2020; 16:00 (ora României) – pentru a doua sesiune de evaluare
 • 30 Iunie 2021; 16:00 (ora României) – pentru a treia sesiune de evaluare

Obiectivul acestui Apel este creșterea gradului de conștientizare a drepturilor omului / tratament egal, la nivel local, în zonele insuficient deservite sau pentru grupurile țintă insuficient deservite.Apelul este lansat în cadrul Outcome-ului 2 de Program – Organizațiile societății civile implicate activ în protejarea drepturilor omului și în promovarea tratamentului egal acoperă două domenii sprijinite de Active Citizens Fund România, respectiv „Drepturile omului și tratament egal prin combaterea tuturor formelor de discriminare pe motive de origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, sex, dizabilitate, vârstă, orientare sexuală sau identitate de gen ”și „Egalitate de gen și violență bazată pe gen (GBV) ”. Solicitanţi eligibili sunt exclusiv organizaţii neguvernamentale şi non-profit (ONG) înfiinţate legal în România.Rata de finanțare a proiectului poate fi de până la 90% din costurile totale eligibile ale proiectului.

Ghidul solicitantului se poate consulta AICI.

 

 1. Sprijin strategic pentru drepturile omului şi tratament egal
 • GRANTURI MEDII  - 50.001 – 100.000 Euro
 • GRANTURI MARI  - 100.001 – 250.000 Euro
 • GRANTURI STRATEGICE  - 100.001 – 250.000 Euro

Obiectivul acestui Apel este de a susține ONG-urile pentru a-și consolida rolul de monitorizare și advocacy pentru drepturile omului, inclusiv în legătură cu aspecte legate de egalitatea de gen și combaterea violenței bazate pe gen.Apelul este lansat în cadrul Outcome-ului 2 de Program – Organizațiile societății civile implicate activ în protejarea drepturilor omului și în promovarea tratamentului egal și acoperă două domenii sprijinite de Active Citizens Fund România, respectiv „Drepturile omului și tratament egal prin combaterea tuturor formelor de discriminare pe motive de origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, sex, dizabilitate, vârstă, orientare sexuală sau identitate de gen ”și „Egalitate de gen și violență bazată pe gen (GBV) ”.Solicitanţi eligibili sunt exclusiv organizaţii neguvernamentale şi non-profit (ONG) înfiinţate legal în România.Rata de finanțare a proiectului poate fi de până la 90% din costurile totale eligibile ale proiectului.

Ghidul solicitantului se poate consulta AICI.

 

 1. Mobilizarea grupurilor vulnerabile din zone insuficient deservite
 • GRANTURI MICI  - între 5.000 şi 50.000 Euro.

Procesul de aplicare este continuu, cu trei sesiuni de evaluare şi trei termene limită pentru fiecare sesiune de evaluare, astfel:

 • 11 martie 2020; 16:00 (ora României) pentru prima sesiune de evaluare
 • 11 noiembrie 2020; 16:00 (ora României) pentru a doua sesiune de evaluare
 • 30 iunie 2021; 16:00 (ora României) pentru a treia sesiune de evaluare

Obiectivul acestui Apel este de a creşte capacitatea grupurilor vulnerabile din zonele insuficient deservite, inclusiv comunitățile interetnice și să contribuie la incluziunea lor socială.  Apelul este lansat în cadrul Outcome-ului 3 de Program – Grupurile vulnerabile au capacitate crescută şi acoperă unul din domeniile sprijinite de Active Citizens Fund România, respectiv „Justiție socială și incluziunea  grupurilor vulnerabile”.Solicitanţii eligibili sunt exclusiv organizaţii neguvernamentale şi non-profit (ONG) înfiinţate legal în România.Rata de finanţare a proiectului poate fi de până la 90% din totalul costurilor eligibile ale proiectului.Proiectele eligibile abordează cauzele excluziunii și injustiției din comunitățile, aflate în zone insuficient deservite, unde ele acţionează, contribuind la incluziunea grupurilor vulnerabile.

Ghidul solicitantului se poate consulta  AICI.

 

 1. Acţiuni de advocacy pentru incluziunea socială a grupurilor vulnerabile
 • GRANTURI MEDII  - între 50.001 şi 100.000 Euro
 • GRANTURI MARI  - între 100.001 şi 250.000 Euro

Obiectivul acestui Apel este să susţină acţiuni de advocacy la nivel local/ naţional pentru justiţia socială şi incluziunea grupurilor vulnerabile şi să crească capacitatea grupurilor vulnerabile.Apelul este lansat în cadrul Outcome-ului 3 de Program – Grupurile vulnerabile au capacitate crescută şi acoperă unul din domeniile sprijinite de Active Citizens Fund România, respectiv „Justiție socială și incluziunea  grupurilor vulnerabile”.Solicitanţi eligibili sunt exclusiv organizaţii neguvernamentale şi non-profit (ONG-uri) înfiinţate legal în România.Rata de finanţare a proiectului poate fi de până la 90% din totalul costurilor eligibile ale proiectului.

Ghidul solicitantului se poate consulta AICI.

 

 1. Dezvoltarea comunităților rurale interetnice
 • GRANTURI MEDII  - între 50.001 şi 100.000 Euro
 • GRANTURI MARI  - între 100.001 şi 250.000 Euro

Obiectivul acestui Apel este să contribuie la dezvoltarea pe termen mediu și lung a comunităților interetnice și să îmbunătățească situația populaţiei de etnie romă.Apelul este lansat în cadrul Outcome-ului 3 de Program – Grupurile vulnerabile au capacitate crescută şi acoperă unul din domeniile sprijinite de Active Citizens Fund România, respectiv „Justiție socială și incluziunea  grupurilor vulnerabile”.Solicitanţi eligibili sunt exclusiv organizațiile neguvernamentale și non-profit (ONG) înfiinţate legal în România.Rata de finanţare a proiectului poate fi de până la 90% din totalul costurilor eligibile ale proiectului.Proiectele eligibile abordează cauzele excluziunii şi injustiţiei exclusiv în comunități rurale interetnice, urmărind să reducă disparitățile dintre populaţia romă și cea ne-romă și să crească incluziunea grupurilor vulnerabile

Ghidul solicitantului se poate consulta AICI. 

 

Sursa: ACTIVE CITIZENS FUND ROMANIA