PNDR: Finanțări pentru abatoare montane de peste 12 milioane euro

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a publicat ghidul pentru submăsura 4.2 „Sprijin pentru investiţii în procesarea /marketingul produselor agricole - investiții în abatoare de capacitate mică în zona montană”, aferent Programului Național de Dezvoltare Rurală.

Scopul submăsurii 4.2 vizează înființarea unităților de sacrificare în zona montană și a componentelor de procesare şi comercializare în contextul lanțului integrat, introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese, aplicarea măsurilor de protecție a mediului inclusiv scăderea consumului de energie și a emisiilor GES, promovarea investițiilor pentru producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, creșterea numărului locurilor de muncă. 

Solicitanţii eligibili
  • întreprinderile (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii, precum și întreprinderi mari)
  • cooperativele și grupurile de producători care realizează investiţii corporale şi necorporale pentru procesarea şi marketingul produselor agricole, cu excepția produselor pescărești 

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de:

  • 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și grupuri de producători/cooperative/societăți cooperative
  • 40% pentru alte întreprinderi și nu va depăși 300.000 euro/proiect.

Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile/operațiunile eligibile prevăzute prin submăsură:

  • Înființarea unităților de sacrificare (abatoare de capacitate mică, centre de sacrificare), înființarea de unități de procesare carne și investiții privind marketingul produselor din carne (ex. etichetare, ambalare);
  • Producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, geotermală), a energiei produsă cu ajutorul pompelor de căldură, în cadrul unității procesatoare ( inclusiv în cadrul unității de sacrificare) exclusiv pentru consumul propriu și investiții pentru îmbunătățirea eficienţei energetice, ca și operaţiuni din cadrul unui proiect mai mare de investiţii.

 Lansarea sesiunii de depunere a proiectelor este anunțată, în data de 13 iulie 2020cu o alocare de totală de 12.930.334 euro.

Descarcă ghidul

 

Sursa: MADR