Apel #11 - Sprijin strategic pentru dezvoltarea capacității organizațiilor neguvernamentale

Apelul este lansat în cadrul Outcome-ului 4 de Program – Capacitate crescută și sustenabilitate a societății civile (organizații și sector) și acoperă două aspecte prioritare sprijinite de Active Citizens Fund în România, respectiv ”Consolidarea capacității și sustenabilității sectorului societății civile” și ”O mai bună acoperire a zonelor geografice și a grupurilor țintă care sunt insuficient deservite”.

Obiectivul acestui Apel este dezvoltarea capacității ONG-urilor de a deveni sustenabile într-un context social și economic în schimbare, având, în același timp, un impact puternic în comunitățile pe care le deservesc.

Solicitanții eligibili:

 • sunt exclusiv organizații neguvernamentale și non-profit (ONG) înființate legal în România.

Rata de finanțare a proiectului:

 • poate fi până la 100% din totalul costurilor eligibile ale proiectului.

Sunt susținute proiecte strategice, propuse de ONG-uri cu experiență, oferind sprijin în principal ONG-urilor din zone geografice insuficient deservite sau lucrând în domenii tematice insuficient deservite în eforturile lor de a-și dezvolta sustenabilitatea și a-și crește eficiența/ impactul.

ONG-urile vizate (noi/ fără experiență, din/ lucrând în zone geografice/ domenii tematice insuficient deservite) își vor dezvolta capacitatea organizațională în domenii cheie, precum buna guvernanță, transparență, proceduri de management eficient, diversificarea surselor de finanțare, comunicare și vizibilitate, monitorizare și evaluare, utilizarea dovezilor în procesul de planificare și advocacy etc. În plus, ONG-urile vizate vor fi sprijinite pentru a utiliza mai eficient capacitățile externe prin învățarea de la alte ONG-uri, facilitarea conectării sau lucrului în rețea cu alți actori relevanți (autorități, mediul de afaceri, mass media etc.), învățarea de la comunitățile pe care le deservesc.

Pe lângă acestea, ONG-urile cu experiență (Solicitanții/Partenerii) ar trebui să-și dezvolte propriile capacități de a furniza sprijin direct și pe termen lung ONG-urilor noi/ fără experiență prin programe structurate de dezvoltare a capacității, strategii pe termen mediu sau lung de sprijinire a sectorului ONG din zone mai puțin deservite, parteneriate strategice pentru întărirea sectorului ONG etc.

Domenii tematice insuficient deservite vizate: Drepturile omului (inclusiv domeniul social și educațional), tineri, activități civice, mediu.

Activități eligibile:

Tipuri de activități eligibile (lista nu este exhaustivă):

 • Creșterea gradului de conștientizare în rândul persoanelor cheie din ONG-uri cu privire la rolul procesului de dezvoltare organizațională în obținerea sustenabilității și a unui impact mai puternic în comunitate. Este important ca ONG-urile vizate să-și asume schimbarea și să facă schimbarea organizațională parte din procedurile lor interne. Este la fel de important să fie promovate exemple de accent puternic pus pe dezvoltarea organizațională care ar putea deveni referințe pentru sector.
 • Organizarea de training-uri (online și/sau offline) pentru ONG-uri mai mici, cu mai puțină experiență pentru a le transfera cunoștințe, instrumente și metodologii în domenii cheie: transparență, responsabilitate, proceduri eficiente de management, comunicare și vizibilitate, monitorizare și evaluare, evaluarea impactului/ cercetare, utilizarea dovezilor în planificare și advocacy etc.;
 • Furnizarea de activități de mentorat/ coaching sau alt tip de sprijin pentru ONG-uri mai mici, cu mai puțină experiență pentru a planifica și implementa acțiuni în domenii cheie ale dezvoltării organizaționale, urmărind scopul pe termen lung de a obține sustenabilitatea și un impact mai puternic în comunitate.
 • Crearea instrumentelor ce vor fi utilizate în evaluarea impactului intervențiilor/ activităților organizațiilor vizate și comunicarea rezultatelor în mod eficient către audiențe diferite.
 • Crearea mecanismelor pentu ca profesioniștii din ONG-uri care au beneficiat de training, mentorat să acțiuneze ca persoane-resursă pentru alții (de exemplu ca vorbitori la alte evenimente, facilitând participarea acestora la hub-uri de cunoaștere, încurajarea acestora să organizeze evenimente la nivel local/în organizațiile lor etc.).
 • Facilitarea participării la rețele, schimbului de bune practici și învățării reciproce (peer learning) prin organizarea de diverse evenimente la nivel local, regional și national (de ex. speed dating cu alte ONG-uri sau mediul de afaceri, vizite de studiu, grupuri de discuție online, webinarii etc.).
 • Sprijinirea participării ONG-urilor mici/ cu mai puțină experiență la evenimente relevante la nivel European/ national/ regional din domeniul inițiativelor de advocacy și/sau dezvoltării organizaționale.
 • Sprijinirea ONG-urilor vizate pentru a se conecta și coopera mai bine cu actorii relevanți (comunitate, autorități, mediul de afaceri, mass-media).
 • Dezvoltarea de programe structurate pentru sprijinirea ONG-urilor în procesul lor de dezvoltare organizațională, reflectând întregul proces de dezvoltare a capacității, crearea sau îmbunătățirea diverselor instrumente, extinderea resurselor disponibile pentru ONG-uri, documentarea și învățarea din practicile de dezvoltare a capacității implementate etc.

Buget: 1.750.000 Euro

Termen limită: 15 octombrie 2020 ; 16:00 (ora României)

Tipuri de granturi: Granturi pentru dezvoltarea capacității ONG-urilor între 100.000 şi 250.000 Euro

 

 

 

Sursa: ACTIVE CITIZENS FUND