Apel #9 - Diversificarea surselor de finanțare

Apelul este lansat în cadrul Outcome-ului 4 de Program – Capacitate crescută și sustenabilitate a societății civile (organizații și sector) și acoperă două aspecte prioritare sprijinite de Active Citizens Fund în România, respectiv ”Consolidarea capacității și sustenabilității sectorului societății civile” și ”O mai bună acoperire a zonelor geografice și a grupurilor țintă care sunt insuficient deservite”.

Obiectivul acestui Apel este dezvoltarea capacității de strângere de fonduri a ONG-urilor.

Solicitanții eligibili:

 • sunt exclusiv organizații neguvernamentale și non-profit (ONG) înființate legal în România.

Rata de finanțare a proiectului:

 • poate fi până la 100% din totalul costurilor eligibile ale proiectului.

Activități eligibile 

Tipuri de activități eligibile (lista nu este exhaustivă)

 • Organizarea de traininguri (online și/sau offline) de către ONG-uri cu experiență pentru ONG-uri mai puțin experimentate, pentru a obține: o competențe în domeniul strângerii de fonduri; o cunoștințe despre strategiile și instrumentele de strângere de fonduri; o cunoștințe despre utilizarea tehnologiilor informaționale și de comunicare în activitățile de strângere de fonduri; o cunoștințe despre cultivarea donatorilor; o cunoștințe despre transparență și bună guvernare;
 • Dezvoltarea strategiilor de strângere de fonduri sau a planurilor de acțiune pentru a ghida activitățile de strângere de fonduri ale ONG-urilor sau pentru a ajusta strategiile existente;
 • Dezvoltarea și utilizarea diferitelor instrumente și mecanisme de strângere de fonduri pentru a extinde baza de donatori a ONG-urilor, precum și pentru a-i păstra pe cei existenți;
 • Implementarea diverselor activități de strângere de fonduri (strângere de fonduri locale prin implicare comunitară, finanțare participativă - crowdfunding, donații online, evenimente de strângere de fonduri, donații recurente etc.);
 • Dezvoltarea capacității de cultivare a donatorilor și implementarea activităților de cultivare a donatorilor;
 • Training, consultare, coaching, mentoring - a personalului și a conducerii - în strângerea de fonduri (pentru a dobândi competențele și cunoștințele necesare despre strângerea de fonduri și pentru a îmbunătăți sustenabilitatea financiară pe termen lung a organizației);
 • Dezvoltarea unor proceduri de guvernare transparentă și responsabilă, cum ar fi procesele participative pentru planificarea strategică; elaborarea documentelor de reglementare internă; înființarea/dezvoltarea unui organ de conducere independent; sisteme de prevenire a conflictelor de interese; reglementări/metodologii/instrumente pentru consultarea beneficiarilor și a altor părți interesate; raportarea către public și către donatori;
 • Dezvoltarea de proceduri de management eficiente, cum ar fi reguli financiare; sistem de management al cunoștințelor și documentelor organizației care este utilizat în mod sistematic; politici și practici pentru dezvoltarea resurselor umane;
 • Informarea regulată a publicului cu privire la activitățile și rezultatele organizației prin organizarea de evenimente, publicarea și distribuirea rapoartelor anuale și a altor publicații specifice, prezența în mass-media, pagina web funcțională și actualizată.

Proiecte eligibile:

Sunt sprijinite proiecte care vizează dezvoltarea sustenabilității financiare a ONG-urilor prin îmbunătățirea competențelor și tacticilor de strângere de fonduri și/sau sprijinirea dezvoltării și implementării strategiilor și campaniilor de strângere de fonduri.

Apelul se adresează atât ONG-urilor mici, cu mai puțină experiență, cât și ONG-urilor bine dezvoltate. Sunt sprijinite două tipuri principale de intervenții:

 • Proiecte care se concentrează pe dezvoltarea sustenabilității financiare a ONG-urilor individuale, implementate de organizații care doresc să-și dezvolte propriile competențe de strângere de fonduri și de cultivare a donatorilor și să-și îmbunătățească cunoștințele despre sustenabilitatea financiară și/sau să-și dezvolte și să-și implementeze strategii și campanii de strângere de fonduri în vederea diversificării surselor de finanțare;
 • Proiecte axate pe sprijinirea unor cohorte/ grupuri de ONG-uri în vederea dezvoltării sustenabilității lor financiare, implementate de ONG-uri bine dezvoltate, cu experiență semnificativă în strângerea de fonduri și subiecte legate de sustenabilitatea financiară, care sunt capabile să transfere cunoștințele lor către ONG-uri mai mici și/sau mai puțin experimentate și de a le sprijini în activitățile lor de strângere de fonduri.

Grupuri țintă:

Grupurile țintă prioritare sunt ONG-urile care lucrează în domenii tematice insuficient deservite.

De asemenea și alte grupuri ar putea fi vizate pentru a obține rezultatele dorite legate de dezvoltarea organizațională a ONG-urilor și a sectorului societății civile, cum ar fi publicul general, mediul de afaceri, autoritățile, mass-media, mediul academic, alte ONG-uri, etc

Buget: 1.500.000 Euro

Termen limită: 15 octombrie 2020 ; 16:00 (ora României)

Tipuri de granturi: între 15.000 şi 100.000 Euro 

 

 

Sursa: ACTIVE CITIZENS FUND