APIA: Publică Ghidul solicitantului al Schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite”

Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează fermierii cu privire la publicarea Ghidului solicitantului pentru accesarea schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”, aferentă Măsurii 8 „Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor”, submăsura 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite”, din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, sesiunea 5/2020, ediţia I, cod DPD sv-SFEADRv/M8, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.208/24.07.2020

Scopul ajutorului îl reprezintă acordarea unui sprijin financiar deţinătorilor publici şi privaţi de terenuri agricole și neagricole şi formelor asociative ale acestora pentru împădurirea şi crearea de suprafeţe împădurite.

Schema vizează înfiinţarea de plantaţii forestiere, respectiv realizarea de:

 • trupuri de pădure pe terenurile agricole și neagricole;
 • perdele forestiere de protecţie pe terenurile agricole și neagricole.

Beneficiarii schemei sunt deţinătorii publici şi privaţi de teren agricol şi neagricol şi formele asociative ale acestora.

Sprijinul financiar se acordă ca valoare fixă, reprezentată de costuri standard pe hectar pentru împădurire și compensarea pierderilor de venit agricol, după cum urmează:

 • Prima de înfiinţare a plantaţiilor forestiere, care acoperă şi costurile cu elaborarea proiectului tehnic de împădurire și împrejmuire a plantaţiei, denumită Prima 1;
 • Prima anuală acordată pe unitatea de suprafaţă, pentru acoperirea costurilor de întreţinere (maximum 6 ani) și îngrijire a plantaţiei forestiere (maximum 2 ani), precum şi pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi, pentru o perioada de 12 ani, denumită Prima 2.

Costuri eligibile:

Sprijinul acoperă următoarele costuri eligibile:

 • elaborare proiectului tehnic de împădurire;
 • lucrărilor de înfiinţare a plantaţiei
 • lucrărilor de împrejmuire a plantației forestiere
 • lucrărilor de întreţinere a plantaţiei pentru cele trei tipuri de forme de relief (câmpie, deal, munte), acordate anual pentru o perioadă de maximum 6 ani.
 • pentru cele trei tipuri de forme de relief (câmpie, deal, munte) pentru maximum două lucrări de îngrijire a arboretelor, efectuate după închiderea stării de masiv;
 • compensaţiilor pentru acoperirea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi
 • terenurilor agricole, acordate pentru o perioadă de 12 ani, începând cu anul de înființare a plantației;
 • refacerea plantației în cazul apariţiei unui eveniment produs de factori biotici sau abiotici până la momentul realizării celei de a doua lucrări de întreţinere a plantaţiei din cursul primului an de împădurire
 • lucrările de întreţinere a plantaţiei pentru anul 1 sau pentru anul 2, după caz, pentru suprafaţa plantaţiei neafectată de un eveniment produs de factori biotici sau abiotici, în
 • cazul apariției acestuia până la efectuarea celei de a doua lucrări de întreținere a plantației.

Criterii privind eligibilitatea terenurilor:

Solicitantul trebuie să facă dovada deţinerii de teren agricol şi/sau neagricol eligibil pentru impadurire.

 • Terenul agricol eligibil destinat împăduririi reprezintă o suprafaţă de teren din categoriile de folosinţă teren arabil, culturi permanente şi pajişti permanente, care au fost folosite în scopuri agricole pe parcursul ultimilor 2 ani

Terenul neagricol eligibil destinat împăduririi reprezintă o suprafaţă de teren care nu este utilizată în scop agricol sau care are utilizare agricolă şi are categoriile de folosinţă teren arabil, culturi permanente și pajişti permanente

Alocarea financiară pentru sesiunea 5/2020 a schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”, aferentă Măsurii 8 „Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor” este de 10.000.000 euro.

 

Data de lansare a cererii de proiecte: 3 august 2020, ora: 09:00

Data limită de depunere a proiectelor: 11 decembrie, ora 13:00

 

Sursa: APIA