Comisia Europeană lansează 4 noi apeluri adresate ocupării forței de muncă, afacerilor sociale și incluziunii

Comisia Europeană, prin Direcția Generală pentru Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune a lansat 4 noi apeluri, respectiv:

  1. Măsuri de informare și instruire pentru organizațiile de lucrători
  2. Sprijin pentru dialogul social
  3. Incubatoare (organizații de sprijin pentru afaceri) pentru antreprenoriat incluziv și social
  4. Promovarea și protejarea drepturilor persoanelor cu dizabilități

 

1.Măsuri de informare și instruire pentru organizațiile de lucrători

 

Acest apel vizează consolidarea capacității organizațiilor de lucrători de a adresa, la nivelul UE și  transnațional, provocări legate de schimbările în ocuparea forței de muncă și a muncii și sociale dialog.

Entități juridice sub formă de solicitanți unici, solicitanți principali, co-solicitanți și entități afiliate. 

1) Solicitanți unici - Entitățile afiliate și organizațiile asociate trebuie să se încadreze în una dintre următoarele categorii: parteneri sociali, organizații non-profit, universități și institute de cercetare, autorități publice, organizații internaționale.

2) Consorții - Co-solicitanții, entitățile afiliate și organizațiile asociate trebuie să se încadreze în una dintre următoarele categorii: parteneri sociali, organizații non-profit, universități și institute de cercetare, autorități publice, organizații internaționale.

Bugetul total alocat este estimat la 5.528.435 EUR.

Termenul de depunere a propunerilor a fost prelungit până la 3 iunie 2020 

Mai multe detalii aici.

2.Sprijin pentru dialogul social

 

Acest apel va fi utilizat pentru a finanța consultări, întâlniri, negocieri și alte acțiuni comune care implică organizații care reprezintă oricare dintre părțile industriei ( angajatori sau lucrători).

Entități juridice sub formă de solicitanți unici, solicitanți principali, co-solicitanți și entități afiliate. 

1) Solicitanți unici - Entitățile afiliate și organizațiile asociate trebuie să se încadreze în una dintre următoarele categorii: parteneri sociali, organizații non-profit, universități și institute de cercetare, autorități publice, organizații internaționale.

2)Consorții - Co-solicitanții, entitățile afiliate și organizațiile asociate trebuie să se încadreze în una dintre următoarele categorii: parteneri sociali, organizații non-profit, universități și institute de cercetare, autorități publice, organizații internaționale.Bugetul total alocat este estimat la 9.684.242 EUR.

Termenul de depunere a propunerilor a fost prelungit până la 18 iunie 2020 

Mai multe detalii aici.

3.Incubatoare (organizații de sprijin pentru afaceri) pentru antreprenoriat incluziv și social

 

Apelul are ca scop mobilizarea rețelelor existente de incubatoare de întreprinderi pentru a-și extinde activitatea către antreprenoriat social și incluziv.

Pentru a fi eligibil, solicitantul unic, principal, co-solicitantul și entitatea afiliată trebuie să fie:

  • entități publice sau private de orice tip;
  • stabilite legal într-una din țările participante la EaSI.
  • o rețea de incubatoare de afaceri cu personalitate juridică proprie sau reprezentând (ca secretariat comun sau coordonator desemnat oficial) o rețea formală stabilită.

Bugetul total alocat este estimat la 1.300.000 EUR.

Termenul limită pentru acest apel a fost prelungit până la 25 mai

Mai multe detalii aici.

4.Promovarea și protejarea drepturilor persoanelor cu dizabilități

 

Apelul are ca obiectiv promovarea și protecția drepturilor persoanelor cu dizabilități și pentru includerea activă a acestora și participarea deplină la societate.

Pentru a fi eligibil, solicitantul principal și co-solicitanții trebuie să fie entități publice sau organizații private sau organizații internaționale.

Organizațiile orientate spre profit trebuie să depună cereri în parteneriat cu entități publice sau organizații private non-profit.

Bugetul total alocat este estimat la 1.320.000 EUR.

Termenul limită pentru depunerea propunerilor a fost modificat la 2 iunie 2020

Mai multe detaliiaici.

 

 

Sursa: COMISIA EUROPEANA