Comisia Europeană a publicat Regulamentul ce include propunerile României de flexibilizare a fondurilor europene

Comisia Europeană a publicat vineri Regulamentul ce include propunerile României de flexibilizare a fondurilor europene. Ce urmează?

Regulamentul (UE) 2020/558 al Parlamentului European și al Consiliului a fost aprobat de Comisia Europeană și publicat vineri în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Regulamentul prevede modificarea Regulamentelor (UE) nr. 1301/2013 și (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește măsuri specifice de asigurare a unei flexibilități excepționale pentru utilizarea fondurilor structurale și de investiții europene ca reacție la epidemia de COVID-19.

„Toate măsurile propuse de Ministerul Fondurilor Europene au fost aprobate de către Comisia Europeană. Sunt măsuri în acord cu cele propuse de alte state membre, prin care se facilitează intervențiile pentru combaterea efectelor negative ale pandemiei cauzate de noul coronavirus”, a declarat ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș.

Dacă la preluarea mandatului în noiembrie 2019 vorbeam despre banii europeni care trebuie investiți, nu cheltuiți, și dacă în perioada pandemiei vorbim despre banii europeni care salvează vieți, în perioada următoare avem în vedere ca banii europeni să ajute o economie sănătoasă imediat ce mediul social o va permite.

Documentul prevede:

 1. La solicitarea unui stat membru, se poate aplica o rată de cofinanțare de 100 % cheltuielilor declarate în cererile de plată în cursul exercițiului contabil care începe la 1 iulie 2020 și se încheie la 30 iunie 2021, pentru una sau mai multe axe prioritare dintr-un program sprijinit de FEDR, FSE sau de Fondul de coeziune;
  • Rata de cofinanțare de 100 % se aplică numai dacă modificarea relevantă a programului operațional este aprobată de Comisie înainte de a fi depusă cererea finală de plată intermediară
 2. Resursele disponibile pentru programare pentru anul 2020 destinate obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă pot, la solicitarea statului membru, să fie transferate între FEDR, FSE și Fondul de coeziune;
 3. Resursele disponibile pentru programare pentru anul 2020 pot, la solicitarea unui stat membru, să fie transferate între categorii de regiuni, ca reacție la epidemia de COVID-19;
 4. Începând cu data de 24 aprilie 2020, acordurile de parteneriat nu se modifică, iar modificările programelor nu implică modificarea acordurilor de parteneriat;
 5. Atunci când epidemia de COVID-19 este invocată ca motiv de forță majoră, informațiile privind sumele pentru care nu s-a putut efectua o cerere de plată se furnizează la nivel agregat per prioritate pentru operațiunile cu costuri totale eligibile mai mici de 1 000 000 EUR;
 6. În cazul în care instrumentele financiare furnizează IMM-urilor sprijin sub formă de capital de lucru, nu se solicită planuri de afaceri noi sau actualizate ori documente și dovezi echivalente care să permită verificarea faptului că sprijinul furnizat prin instrumente financiare a fost utilizat în scopul preconizat, ca parte din documentele justificative;
  • Acest sprijin poate fi furnizat de asemenea din FEADR. Aceste cheltuieli eligibile nu depășesc 200 000 EUR.

Pentru a consulta documentul click aici.

Ce a obținut România în urma negocierilor:

 • „Flexibilitatea alocării de sume între fonduri (Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune)” înseamnă că este permis transferul de fonduri pentru finanțarea noilor priorități de investiții, astfel încât banii europeni să fie realocați eficient.
 • „Flexibilitatea alocării de fonduri între programele operaționale” înseamnă că pot fi transferați bani de la un program operațional la altul pentru a finanța măsurile pentru combaterea efectelor negative ale răspândirii coronavirusului.
 • „Flexibilitatea alocării de fonduri între categoriile de regiuni” înseamnă sprijinirea tuturor localităților din România afectate de COVID-19.
 • „Reducerea concentrării tematice” înseamnă, spre exemplu, posibilitatea transferării de fonduri inițial destinate cercetării către la mediul de afaceri în scopul relansării economice.
 • „Cofinanțarea integrală a cheltuielilor declarate începând cu 1 iulie până pe 30 iunie 2021” înseamnă că în perioada menționată sumele aferente cofinanțării naționale nu mai trebuie asigurate de la bugetul de stat, fapt care reduce presiunea pe deficitul bugetar.
 • „Renunțarea la solicitarea evaluării ex-ante pentru instrumentele financiare pentru finanțarea capitalului de lucru” înseamnă că sunt reduse sarcinile administrative și întârzierile în implementare pentru a reacționa mai eficient la criza de sănătate publică.

Ce urmează din 2021?

Dincolo de eficientizarea alocărilor financiare permise de noul Regulament european, Ministerul Fondurilor Europene anunță etapele ce urmează a fi parcurse împreună cu celelalte instituții, conform memorandumului „Măsuri privind elaborarea documentelor programatice finanțate din fonduri europene 2021-2027”adoptat de Guvernul României:

 1. Semnarea de către fiecare minister a Ordinelor Comune în vederea constituirii echipelor care coordonează elaborarea fiecărui program operațional;
 2. Finalizarea de către ministerele responsabile, după caz, a autoevaluărilor naționale privind îndeplinirea condițiilor favorizante pentru domeniile gestionate;
 3. Raportarea stadiului îndeplinirii condițiilor favorizante aflate în curs de realizare, astfel încât la nivelul MFE să poată fi monitorizat periodic progresul;
 4. Analiza de către fiecare minister a primelor versiuni ale programelor operaționale;
 5. Transmiterea către CE a primelor versiuni ale Programelor Operaționale și a Acordului de Parteneriat 2021-2027.

Până în prezent, în contextul negocierilor cu Comisia Europeană, la nivelul Ministerului Fondurilor Europene au fost elaborate deja primele versiuni ce conturează structura programelor operaționale până la nivel de indicatori de realizare și de rezultat pentru fiecare axă prioritară.

Vestea bună pentru români este că din anul 2021 va exista pentru prima oară un Program Operațional dedicat exclusiv sănătății, cu un buget de aproximativ 4,5 miliarde de euro”, a reamintit ministrul Marcel Boloș.

 

Sursa: MFE