Consultare publică: Metodologia privind monitorizarea indicatorilor financiari şi fizici ai POC 2014-2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate (AM POC) supune dezbaterii publice Metodologia privind monitorizarea indicatorilor financiari şi fizici până luni, 19 august 2019 .

 

Aceasta este redactată în baza „Ghidului indicatorilor” elaborat în cadrul evaluării ex-ante a POC 2014-2020 şi are drept scop detalierea modului în care se utilizează indicatorii în procesul implementării Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020. El este relevant pentru toate etapele de implementare a programului, respectiv selectarea operațiunilor, verificările de management și control, monitorizare și evaluare. Utilizatorii principali ai ghidului sunt structurile implicate în gestionarea și controlul POC, inclusiv beneficiarii și potențialii beneficiari ai programului.

DocumentMetodologia privind monitorizarea indicatorilor financiari şi fizici ai Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020

 

Sursa : Ministerul Fondurilor Europene