Corpul european de solidaritate: noi oportunități pentru tineri în 2020

Comisia Europeană a publicat cererea de propuneri 2020 în cadrul Corpului european de solidaritate.

Un buget preconizat de 117 milioane de euro va fi disponibil pentru a sprijini activitățile de solidaritate, deschizând noi oportunități pentru tineri de a se implica într-o gamă largă de domenii.

Acțiunile eligibile pentru finanțare sunt proiecte de voluntariat, parteneriate de voluntariat, echipe de voluntariat în domenii prioritare, stagii, locuri de muncă și alte proiecte de solidaritate. Organismele publice și private cu sediul în țările participante, care au primit ,, eticheta de calitate relevantă”, pot solicita finanțare pentru derularea de proiecte. În plus, grupurile de tineri înregistrați pe portalul Corpului european de solidaritate pot solicita să primească sprijin financiar pentru a-și pune în aplicare propriile proiecte în comunitățile locale.

Termenul depunerii proiectelor: între 5 februarie și 1 octombrie 2020, în funcție de tipul de acțiune.

 

Documente și informații suplimentare

Sursa: Comisia Europeană