COVID-19 - 600.000 EUR pentru proiecte în domeniile asistenței medicale, educației și IMM-urilor

Pentru a oferi un răspuns rapid la focarul global cauzat de COVID-19, ICE a lansat apelul de propuneri de proiecte 2020.

Apelul vizează în mod direct să răspundă rapid nevoilor specifice ale comunităților din statele membre CEI.

Beneficiari eligibili:

 • Toate entitățile publice și private cu sediul și înregistrate într-un stat membru CEI
 • Organizațiile internaționale / regionale

O atenție specială va fi acordată activităților adresate, în calitate de beneficiari primari, entităților și cetățenilor ai statelor membre ICE din afara UE. În acest cadru, activitățile eligibile pentru a primi finanțare ICE sunt următoarele.

Pentru domeniul de intervenție 1 - Asistență medicală și telemedicină (MED):

 • organizarea de seminarii online pentru a facilita transferul de cunoștințe între experții și operatorii din domeniul sănătății
 • achiziționarea de echipamente pentru a satisface nevoile medicale urgente;
 • traducerea documentelor, a materialelor informaționale și a lucrărilor de cercetare în limbile naționale ale statelor membre ale ICE care nu sunt membre ale UE.
 • achiziționarea de software medical și a altor instrumente IT pentru a facilita practicile de telemedicină;
 • realizarea și producerea de materiale informaționale pentru a facilita diseminarea cunoștințelor și a sensibilizării cu privire la măsuri, inclusiv cele de igienă, pentru a combate răspândirea COVID-19;

Pentru domeniul de intervenție 2 - Educație și învățare electronică / învățare la distanță (EDU):

 • achiziționarea de echipamente pentru învățare electronică, inclusiv hardware și software;
 • organizarea de seminarii online pentru a facilita transferul de cunoștințe între experții și operatorii în educație.

Pentru domeniul de intervenție 3 - Sprijin pentru întreprinderile micro, mici și mijlocii:

 • achiziționarea de servicii de consultanță pentru a facilita inovarea, cu un accent special pe digitalizarea și dematerializarea întreprinderilor.
 • achiziționarea de echipamente pentru facilitarea funcționării inteligente, inclusiv hardware (computere, laptopuri, tablete, dispozitive etc.) și software (instrumente online, platforme pentru lucru inteligent etc.);
 • organizarea de seminarii online (webinarii) pentru a facilita transferul de cunoștințe între și dintre experții economici și operatorii (de la statele membre ICE UE la statele membre ICE non-membre);

Buget:

Suma totală indicativă din cadrul acestui apel de propuneri este de 600.000,00 EUR, care va fi pusă la dispoziție de următoarele surse de finanțare:

 • Fondul de cooperare CEI, finanțat de toate statele membre CEI
 • Programul „Know-how Exchange” (KEP), finanțat integral de Italia. 

Finanțator:

Fondul de cooperare CEI, finanțat de toate statele membre CEI și Programul „Know-how Exchange ”(KEP), finanțat integral de Italia

Termen limită de depunere: 9 aprilie 2020

 

Sursa: CENTRAL EUROPEAN INITIATIVE