POR: În data de 24 decembrie se deschide depunerea apelului de proiecte în cadrul priorității de investiţii 2.2 – IMM

 Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a relansat, în data de 24.09.2019, apelul de proiecte nr. POR/694 (2.2 – IMM / Relansare 2019) aferent Axei prioritare 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Priorității de investiţii 2.2 - Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

 Relansarea Pl 2.2. are ca scop utilizarea alocării financiare rămase disponibile, în cadrul PI 2.2, după primul apel de proiecte. 

Sunt eligibile doar investițiile ce urmează a fi implementate în regiunile de dezvoltare Nord Est și Vest (regiunile în cazul cărora alocarea rămasă disponibilă permite organizarea unui nou apel de proiecte).

Obiectiv specific este îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în Strategia Națională de Cercetare.

Beneficiari eligibili:

  • Solicitantul este societate sau societate cooperativă care se încadrează în categoria IMM-urilor non-agricole din mediul urban (microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii) 
  • Întreprinderi mijlocii non-agricole din mediul rural

Investițiile eligibile pentru co-finanțare includ:

  • Investiții finanțabile prin ajutor de stat regional: construirea, modernizarea, extinderea spațiilor de producție/servicii; dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line
  • Investiții finanțabile prin ajutor de minimis: implementarea procesului de certificare/recertificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calității, mediului sau sănătății; activități specifice procesului de internaţionalizare (participarea la târguri şi expoziţii internaţionale, misiuni comerciale).

 Valoarea finanțare fonduri nerambursabile:

  • Între minim 200.000 și maxim 1.000.000 Euro;

Procent finanțare:

Regiunea Nord-Est:

  • Intreprinderi mijlocii – 60%, 
  • Întreprinderi mici si microintreprinderi – 70%.

Regiunea Vest:

  • Intreprinderi mijlocii – 45%, 
  • Întreprinderi mici si microintreprinderi – 55%.

Proiectele pot fi depuse în perioada: 24 decembrie 2019 și 24 martie 2020, exclusiv prin platforma MySMIS.

Programul Operațional Regional-POR 2014-2020 urmează POR 2007-2013 și este unul dintre programele prin care România poate accesa fondurile europene structurale și de investiții provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), în perioada actuală de programare.
POR 2014-2020 este gestionat de Autoritatea de Management pentru POR din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și a fost adoptat de Comisia Europeană pe data de 23 iunie 2015. Obiectivul său general este creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, prin
sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii și serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să își poată gestiona în mod eficient resursele și să își valorifice potențialul de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

 

Informații detaliate: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. / 0753.149.640