Comisia Europeană a publicat apelul Erasmus+ pentru 2020

Comisia Europeană a publicat solicitarea de propuneri pe anul 2020 pentru programul Erasmus+. 2020 este ultimul an al actualului program al Uniunii Europene pentru mobilitate și cooperare în educație, formare, tineret și sport.

Erasmus+: În 2020 UE va investi peste 3 miliarde EUR pentru a le permite tinerilor europeni să studieze sau să se formeze în străinătate.

Bugetul estimat de peste 3 miliarde de euro, în creștere cu 12% față de cel din 2019, va oferi și mai multe oportunități tinerilor europeni de a studia, a se pregăti sau câștiga experiență profesională în străinătate.

În plus, UE intenționează să creeze 35 000 de oportunități de participare la program pentru studenți și personal didactic din Africa, ca parte a Alianței Africa-Europa pentru investiții și locuri de muncă sustenabile.

Orice organism public sau privat activ în domeniul educației, formării, tineretului și sportului poate solicita finanțare în cadrul acestei cereri de propuneri. În plus, pot solicita finanțare grupurile de tineri care desfășoară activități pentru tineret, dar care nu constituie organizații de tineret.

Împreună cu cererea de propuneri, Comisia a publicat în toate limbile oficiale ale UE, Ghidul programului Erasmus+. Acesta oferă solicitanților detalii privind toate oportunitățile oferite în 2020 de programul Erasmus+ în învățământul superior, în educația și formarea profesională, în educația școlară, în învățământul pentru adulți, precum și în domeniul tineretului și sportului.

Universitățile europene

Primele 17 universități europene au fost selectate în iunie 2019. Ele sunt în curs de a-și începe activitățile. Cea de-a doua cerere de propuneri lansată astăzi pornește de la această primă fază de testare. Inițiativa va constitui punctul central al unui eveniment organizat de Comisia Europeană la 7 noiembrie 2019, în cadrul căruia toate universitățile europene selectate până în prezent vor participa pentru prima dată la schimbul de informații și vor discuta calea de urmat cu studenții, cu rectorii și ministerele responsabile de învățământul superior. În cadrul discuțiilor privind viitorul învățământului superior în Europa vor fi reprezentate și alte universități.

Educația, formarea profesională și învățământul pentru adulți

Acesta va fi cel de-al treilea an al parteneriatelor de schimb școlar, o acțiune Erasmus+ care oferă oportunități pentru școlile europene de a face schimb de elevi și de profesori. În ultimii doi ani, au participat peste 15 000 de școli.  Alte 9 000 de școli vor avea posibilitatea de a participa în 2020.

În domeniul educației și formării profesionale, investițiile se concentrează pe ErasmusPro, care înseamnă oportunități pentru cursanți și ucenici de a petrece între trei luni și un an în străinătate, pentru a-și dezvolta competențele profesionale și lingvistice. De la lansarea sa în 2018, ErasmusPro a reușit să sporească interesul pentru plasamente pe termen lung în domeniul educației și formării profesionale și a sprijinit peste 12 000 de cursanți pe an. Sprijinul va contribui, de asemenea, la crearea unor centre de excelență transnaționale „pilot” în domeniul educației și formării profesionale, integrate în strategiile de dezvoltare locală și regională. Centrele vor colabora îndeaproape cu alte sectoare ale educației și formării, cu comunitatea științifică și cu mediul de afaceri pentru a elabora programe de învățământ de înaltă calitate axate pe competențele sectoriale.

În domeniul învățării în rândul adulților, se va acorda sprijin financiar pentru crearea sau consolidarea rețelelor regionale sau naționale de furnizori de servicii de învățare pentru adulți, astfel încât aceștia să poată oferi un număr mai mare de proiecte de calitate pentru următorul program Erasmus.

Oportunități suplimentare în cadrul Alianței Africa-Europa

 La fel ca în 2019, cererea din acest an va oferi oportunități suplimentare de sprijinire a schimburilor, pentru a le permite studenților și cadrelor didactice din Africa să participe la programul Erasmus+. Până în prezent au avut loc 26 247 de schimburi, însă obiectivul este de a sprijini 35 000 de persoane până în 2020, astfel cum s-a anunțat în Alianța Africa-Europa pentru investiții și locuri de muncă sustenabile. Universitățile pot prezenta, de asemenea, proiecte de consolidare a capacităților în învățământul superior, care contribuie direct la recomandările făcute cu ocazia recentei Conferințe la nivel înalt Africa-Europa privind colaborarea în domeniul învățământului superior.

Erasmus+ este programul UE pentru mobilitate și cooperare transnațională în domeniile educației, formării, tineretului și sportului pentru perioada 2014-2020.

Programul actual, precum și succesorul acestuia, care intră în vigoare în 2021, au un rol esențial în realizarea Spațiului european al educației până în 2025. Erasmus+ urmărește să faciliteze accesul la program pentru participanții din toate mediile, cu un accent deosebit pe acordarea de sprijin persoanelor cu dezavantaje din punct de vedere social, economic, fizic sau geografic.

În mai 2018, Comisia a propus dublarea bugetului Erasmus la 30 de miliarde EUR pentru perioada 2021-2027, ceea ce ar permite unui număr de până la 12 milioane de persoane să beneficieze de o experiență în străinătate.

 

 

 

   Sursa: COMISIA EUROPEANA