Europa Creativă lansează apelul din 2019 pentru proiecte de cooperare culturală

 Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură a publicat în 2 octombrie 2019,apelul anual pentru proiecte de cooperare (EACEA/32/2019) în cadrul Programului Europa Creativă 2014-2020 – Subprogramul Cultură.

 

Prin acestă  finanțare se încurajează cooperarea transnațională între organizații precum asociații și fundații, teatre, muzee, centre de cercetare, biblioteci, universități, edituri, galerii de artă, institute și centre culturale, companii din sfera business-ului creativ, autorități publice etc. din cele 41 de țări participante la program.

Pot solicita finanțare organizații neguvernamentale, companii private, instituții publice care au activitate în sectoarele culturale și creative (inter alia: arhitectura, arhivele, bibliotecile și muzeele, artizanatul artistic, audiovizualul, patrimoniul cultural material și imaterial, designul, muzica, literatura, artele spectacolului, industria editorială, radioul, artele vizuale). Persoanele fizice nu pot depune proiecte în cadrul acestei linii de finanțare.

Organizațiile care vor să fie lider de proiect trebuie să aibă cel puțin doi ani de existență juridică .

Se estimează că vor fi finanțate aproximativ 100 de proiecte din bugetul de 48.444.567 €. 

Propunerile de proiecte se depun online la EACEA până în data de 27 noiembrie 2019 (ora 18:00 a României). Rezultatele selecției vor fi disponibile în luna mai 2020, iar în urma contractării, proiectele finanțate trebuie să înceapă în intervalul 1 septembrie – 15 decembrie 2020.

 

Sursa: EUROPA CREATIVA