Europa Creativă deschide al doilea apel „Bridging culture and audiovisual content through digital ”

Comisia Europeană, prin intermediul Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură, a publicat  în decembrie 2019, în Funding and Tenders Portal, apelul EACEA-28-2019 Bridging culture and audiovisual content through digital care se va deschide astăzi, 16 ianuarie 2020.

 

Apelul face parte din planul de lucru al Programului Europa Creativă pentru anul în curs, încadrându-se în componenta transsectorială a acestuia și urmărește să sprijine testarea unor modele noi de afaceri la nivel transsectorial pentru finanțarea, distribuția și capitalizarea creațiilor.

În propunerea de regulament pentru Programul Europa Creativă 2021-2027, Comisia Europeană a inclus înființarea unui Laborator de Creație și Inovare dedicat cooperării între sectoare și inovației.

Astfel, anul acesta vor fi finanțate proiecte-pilot care explorează  potențialul colaborărilor între cultură și audiovizual, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii, avându-se în vedere înființarea Laboratorului amintit mai sus. 

Tipuri de activități finanțate:

a. Forme noi de creație la intersecția între diverse sectoare culturale și creative, inclusiv audiovizual, care folosesc noile tehnologii, inclusiv realitatea virtuală.

b. Dezvoltarea de instrumente sau abordări inovatoare care facilitează accesul, distribuția, promovarea și/ sau capitalizarea culturii și a creativității, inclusiv a patrimoniului cultural.

Accentul trebuie pus pe următoarele aspecte:  

  • Abordare axată pe rezolvarea unor probleme și provocări existente la nivelul sectoarelor culturale și creative.   
  • Publicul și experiența utilizatorilor sunt de o importanță esențială în abordarea și rezolvarea problemei.
  • Tehnologia este un mijloc adecvat de a aborda problemele-cheie mai degrabă decât un scop în sine.
  • Sprijinirea inovării în procesele de creație, distribuție și promovare a conținutului creativ.   
  • Abordarea colaborării între sectoare, precum și utilizarea tehnologiilor facilitatoare.

Aplicanți eligibili:

  • entități nonprofit (private sau publice), autorități publice (naționale, regionale, locale), organizații internaționale, universități, instituții de învățământ, centre de cercetare, entități generatoare de profit din Statele Membre UE și din Islanda, Norvegia, Albania, Bosnia și Herțegovina, Macedonia de Nord, Muntenegru, Serbia.
  • nu sunt eligibile proiectele depuse de o singură entitate juridică. Aplicațiile trebuie depuse de consorții formate din minimum 3 entități, din 3 țări diferite, cu expertiză în sectoare culturale diferite, inclusiv audiovizual.

 

Durata proiectelor: 18 luni, activitățile propuse se vor desfășura între 01.01.2021 și 30.06.2022

Valoarea minimă a grantului: 300.000 de euro

Rata cofinanțării UE: 60%

Termen-limită de depunere a proiectelor: 14 mai, ora 18:00 a României.  

 

 

 

Sursa: EUROPA CREATIVA