Fondurile UE pentru IMM: Grila de punctaj a fost modificata si aprobata in Comisia Economica a Senatului

Comisia Economică a Senatului a aprobat miercuri o modificare la grila de punctaj din schema de finanțări de câte 50.000-200.000 de euro pentru investiții, din cadrul programului în valoare totală de 1 miliard de euro pentru firmele mici și mijlocii.

Patronii de firme mici și mijlocii reuniți în Consiliul Național al IMM (CNIPMMR) a propus o serie de modificări la Ordonanța de urgență, printre care:

 • eliminarea indicatorului ratei interne de rentabilitate (RIR) a firmelor solicitante din schema nr. 3 - granturi de 50.000-200.000 euro pentru investiții în IMM-uri.
 • Includerea unor domenii de business care nu erau cuprinse în schema 2 - capital de lucru de 2000-150.000 euro pentru IMM-uri.

Consiliul a transmis, într-un comunicat remis StartupCafe.ro, că propunerile sale au fost adoptate de Comisia Economică a Senatului. Pentru a fi incluse în Legea de aprobare a OUG 130/2020, aceste modificări trebuie adoptate de plenul Senatului și apoi de Camera Deputaților (în comisii și plen).

 

Propunere grilă de evaluare revizuită pentru proiectele de investiții
 
1. Domeniul de activitate  (Clasa CAEN) în care se realizează investiția/apartenența domeniului de activitate- cod CAEN - la soldul balanței comerciale
 
    a. Domeniul de activitate contribuie negativ la soldul balanței comerciale - 15 puncte
    b. Domeniul de activitate contribuie pozitiv la soldul balanței comerciale -  5 puncte
 
2. Resurse umane existente la momentul înscrierii online
 
    a. Societatea are cel puțin 2 angajați la momentul înscrierii online - 10 puncte
    b. Societatea are cel puțin 1 angajați la momentul înscrierii online -  5 puncte
    c. Societatea  NU are angajați la momentul înscrierii online - 0 puncte
 
3. Previzionarea economico-financiara ca urmare a implementării proiectului, la finalul celui de-al doilea exercitiu financiar complet, după implementarea investiției
 
   3.1 Rata solvabilității generale (Active totale / Datorii totale)
 
    a. > = 3                10 puncte
    b. > = 2 și < 3        7 puncte
    c. > = 1 și < 2         3 puncte
    d. < 1                      0 puncte
 
   3.2 Rata rentabilității financiare - ROE (Rezultat net / Capitaluri proprii)
 
     a. > = 7 %                10 puncte
     b. > = 6 % și <7 %    7 puncte
     c. > = 5 % și < 6 %    3 puncte
     d. < 5 %                     0 puncte
 
4. Capacitatea economico-financiara a solicitantului, în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare
 
   4.1.  Rata solvabilității generale (Active totale / Datorii totale)
   
     a. > = 2                     10 puncte
     b. > = 1,5 și < 2          7 puncte
     c.  > = 1 și < 1,5          3 puncte
     d. < 1                           0 puncte
 
   4.2  Rata rentablității financiare - ROE (Rezultat net / Capitaluri proprii)
     
     a. > = 5 %                   10 puncte
     b. > = 3 % și < 5 %       7 puncte
     c. > = 1 % și < 3 %       3 puncte
     d. < 1%                         0 puncte
 
    4.3 Rata de acoperire a finanțării nerambursarilor (Rezultat net în anul N / Finanțarea nerambursabilă solicitată )
 
      a.  > = 3 %                      15 puncte
      b.  > = 20 % și < 30 %    10 puncte
      c.  > = 10% și < 20 %       5 puncte
      d.  < 10%                          0 puncte
 
5. Contribuția la îndeplinirea obiectivelor secundare 
 
    5.1 Investiția include măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de creștere a eficienței energetice - Utilizarea surselor regenerabile de energie 
  
      a. Da proiectul include astfel de măsuri           5 puncte
      b. Nu, proiectul nu include astfel de măsuri     0 puncte
   
   5.2 Achiziționarea echipamentelor mai eficiente energetic (incluzând eficientizarea iluminatului în spațiile de producție). Optimizarea funcționării instalațiilor și a fluxurilor tehnologice
      a. Da proiectul include astfel de măsuri           5 puncte
      b. Nu, proiectul nu include astfel de măsuri     0 puncte
   
    5.3 Minimizarea la sursă a deșeurilor generate. Creșterea gradului de recuperare și reciclare a deșeurilor
      a. Da proiectul include astfel de măsuri           5 puncte
      b. Nu, proiectul nu include astfel de măsuri     0 puncte
 
    5.4. Adaptarea infrastructurii, inclusiv echipamentelor și utilajelor pentru accesul și operarea de către persoane cu dizabilități
      a. Da proiectul include astfel de măsuri           5 puncte
      b. Nu, proiectul nu include astfel de măsuri     0 puncte
 
 
Propuneri de extindere coduri CAEN eligibile capital de lucru
 
A fost propusă extinderea listei de domenii de activitate/coduri CAEN  rev.2 eligibile pentru finanțările de tip capital de lucru ( cele prevăzute în anexa nr.2 la OUG, lista domeniilor de activitate eligibile în cadrul măsurii 2 „Grant pentru capital de lucru“).
 
 •  121  Cultivarea strugurilor
 •  1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
 • 1072 Fabricarea biscuitilor si piscoturilor; fabricarea prajiturilor si a produselorconservate de patiserie
 • 1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma
 • 1092 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie
 • 4120 Lucrari de constructie a cladirilor rezidentiale si nerezidential
 • 4618 Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific
 •  4641 Comert cu ridicata al produselor textile
 •  4642 Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei
 •  4643 Comert cu amanuntul at discurilor si benzilor magnetice cu sau fara inregistrareaudio/video, in magazine specializate
 •  4644 Comert cu ridicata al produselor din ceramica stictarie si produse de intretinere-
 •  4645 Comert cu ridicata at produselor cosmetice si de parfumerie
 • 4647 Comert cu ridicata at mobilei, covoarelor si articolelor de iluminat
 • 4648 Comert cu ridicata at ceasurilor si bijuteriilor
 • 4649 Comert cu ridicata at altor bunuri de uz gospodaresc
 • 4690 Comert cu ridicata nespecializat
 • 4719 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate Cu vanzare predominanta deproduse nealimentare
 • 4741 Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software¬ului inmagazine specializate
 • 4743 Comert cu amanuntul al echipamentului audio video in magazine specializate
 • 4759 Comert cu amanuntul al mobilei, at articolelor de iluminat si al articolelor de uzcasnic n.c.a., in magazine specializate
 • 4761 Comert cu amanuntul al cartilor in magazine specializate
 • 4762 Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie in magazine specializate
 • 4775 Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie in magazinespecializate
 • 4778 Comert cu amanuntul al altar bunuri noi, in magazine specializate
 • 4791 Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
 • 6810 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
 • 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau in leasing
 • 6821 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau in leasing
 • 6831 Agentii imobiliare
 • 6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract
 • 6910 Activitati juridice
 • 7500 Activitati veterinare
 • 9601 Spalarea si curatarea (uscata) articolelor textile si a produselor din blana-
 •  9602 Coafura si alte activitati de infrumusetare
 •  9603 Activitati de pompe funebre si similare-
 •  9604 Activitati de intretinere corporala
Includerea acestor domenii în lista de coduri CAEN rev. 2 eligibile va permite finanțarea capitalului de lucru pentru mai multe întreprinderi, toate aceste domenii fiind afectate direct sau indirect de criza economică care se proliferează în prezent.