Măsura 3 – GRANTURI PENTRU INVESTIȚII

Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) eligibile vor avea la dispoziție o perioadă totală de 90 de zile, dar în 3 reprize, pentru depunerea proiectelor în sistemul informatic, la Măsura 3 - granturi de investiții de câte 50.000-200.000 de euro, a anunțat ministrul Economiei.

Se va aplica grila de punctaj a guvernului, care conține și rata internă de rentabilitate (RIR) a investiției, prevăzută de OUG 130/2020 modificată prin OUG 174/2020.

Spre deosebire, însă, de proiectul inițial de ordonanță de urgență, în textul noii OUG 199/2020, nu mai apare perioada de suspendare a Legii 220/2020 până la 1 martie 2021.

Acum, se precizează că suspendarea modificărilor schemei de finanțare operate de Parlament se va face până la autorizarea acestor modificări de către Comisia Europeană. Până atunci, se va aplica schema de finanțare cu RIR, din OUG 130/2020 modificată prin OUG 174/2020.

Granturile pentru investiții vor fi acordate pe bază de proiect depus de firma beneficiară și aprobat de Ministerul Economiei și AIPP.

Beneficiari:

Granturile pentru investiții se acordă beneficiarilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • au avut activitate curentă/operațională desfășurată de minim un an înaintea depunerii cererii de finanțare;

 • au înregistrat profit operațional din activitatea curentă (activitatea de exploatare) în unul din exercițiile financiare din ultimii doi ani înainte de depunerea cererii de finanțare;

 • se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minim trei ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;

 • realizează minim 50% din valoarea veniturilor planificate în cadrul planului de afaceri anexă la cererea de finanțare în primii doi ani de durabilitate, iar diferența până la sfârșitul perioadei de durabilitate (anul al treilea);

 • dispun de cofinanțare proprie a proiectului în procent de minim 15% din valoarea proiectului de investiții solicitat pentru finanțare pentru regiunile mai puțin dezvoltate, iar pentru regiunea București – Ilfov, de minim 30% din valoarea proiectului solicitat la finanțare; (pentru eligibilitate și punctaj minim)

 • se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea prețurilor pentru investițiile pentru care se solicită ajutor de stat.

Domeniile de investiții susținute din fonduri externe nerambursabile și din cofinanțarea bugetului de stat includ:

 • Industria alimentară, panificație, patiserie și alte activități asimilate acestora, inclusiv procesare, prelucrare, distribuție și ambalare;

 • Industria auto și servicii specifice auto, inclusiv servicii de reparații și spălătorii auto și altele asemenea;

 • Energie și echipamente/tehnologii/utilaje pentru eficiență energetică;

 • Construcții, materiale de construcții, echipamente, mijloace de transport specifice, utilaje, tehnologii în construcții;

 • Servicii de transport, inclusiv servicii de transport internațional;

 • Servicii de îngrijire și întreținere corporală;

 • Servicii de reparații și întreținere;

 • Turism, pensiuni turistice, hoteluri, restaurante și servicii de agrement inclusiv infrastructură specifică de agrement;

 • Confecții metalice/lemn/mobilier;

 • Confecții textile/pielărie;

 • Industria farmaceutică și echipamente medicale, inclusiv depozite medicale pentru intervenții în situații de urgență;

 • Industrii creative, inclusiv din domeniul culturii și serviciilor creative;

 • Servicii de educație: creșe și grădinițe;

 • Servicii de sănătate: cabinete medicale, echipamente medicale, dispozitive medicale și altele asemenea;

 • Construcții, achiziții de teren în limita a 10% din valoarea proiectului, echipamente, dotări independente pentru organizarea de evenimente;

 • Tehnologia informației și inteligență artificială;

 • Nanotehnologii și tehnologii de vârf, materiale avansate, tehnologii avansate de producție;

 • Echipamente, utilaje, tehnologii destinate producției în alte domenii de activitate decât cele menționate anterior.

Cheltuieli eligibile:

Beneficiarii de granturi pentru investiții prevăzuți de prezenta ordonanță de urgență pot utiliza granturile pentru investiții alocate din fonduri externe nerambursabile, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat, pentru finanțarea următoarelor categorii de cheltuieli:

a) cheltuieli cu realizarea/achiziția construcțiilor, achiziția de echipamente inclusiv echipamente IT, utilaje, tehnologii, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, achiziția de terenuri în limita a 10% din valoarea eligibila a proiectului, cheltuieli cu consultanță și proiectarea, managementul de proiect, asistența tehnică, dirigenția de șantier, cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli de mediu, cheltuieli cu racordul la utilitati, cheltuieli privind accesibilitatea, cheltuieli de promovare, participare la târguri, evenimente, conferințe, cheltuieli privind studiile, cheltuieli privind drepturile de proprietate intelectuală, precum și orice alte categorii de cheltuieli care sunt în legătură cu proiectul de investiții care face obiectul contractului de finanțare;

b) cheltuieli pentru realizarea de depozite de echipamente medicale, medicamente, materiale sanitare destinate intervenției pentru situații de urgență;

c) cheltuieli cu echipamente inclusiv echipamente IT, tehnologii, utilaje, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe pentru unitățile de producție/prestări servicii existente.

(2) Pentru înființarea, extinderea, modernizarea/reabilitarea unităților de producție/servicii noi și/sau existente sunt eligibile categoriile de cheltuieli prevăzute la alin.(1) lit. a) și c).

(3) Dacă un proiect de investiții depus de beneficiari include atât reabilitarea/modernizarea unităților de producție/servicii existente și extinderea unităților de producție/servicii categoriile de cheltuieli eligibile sunt prevăzute la alin (1) lit. a) și c).

(4) Beneficiarii de granturi de investiții din domeniul serviciilor de transport prevăzuți de prezenta ordonanță de urgență pot utiliza fonduri externe nerambursabile si pentru finanțarea următoarelor categorii de cheltuieli:

a) cheltuieli cu reabilitarea/modernizarea/extinderea și/sau realizarea unor depouri pentru mijloacele de transport din dotare sau pentru cele care urmează a se achiziționa;

b) cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport pentru transport persoane și mărfuri necesare pentru desfășurarea activităților de transport cu excepția mijloacelor de transport în regim de taxi sau a celor care sunt destinate activităților administrative ale operatorului economic ori activităților de transport în interes propriu al acestora;

c) cheltuieli privind dotarea mijloacelor de transport existente cu echipamente și tehnologii care conduc la îmbunătățirea confortului/calității serviciilor de transport persoane și mărfuri prestate.

Valoare:

Granturile pentru investiții se acordă pe proiect și beneficiar și au o valoare cuprinsă între: 50.000 euro și 200.000 euro. 

Criteriile de selecție la finanțarea proiectelor de investiții:

a) Criterii de evaluare a rentabilității proiectelor de investiții (RIR) - 25 puncte

Indicatori tehnico-economici:

 • RIR: < 5% - 25 puncte
 • RIR: ≥ 5,00% și < 7,5% - 15 puncte
 • RIR: ≥ 7,50% - 10 puncte

b1) Criterii privind cofinanțarea proiectelor de investiții - maximum 35 puncte

 • peste 35% - 35 puncte
 •  ≥ 25% și < 35% - 30 puncte
 • ≥ 20% și < 25% - 20 puncte
 • > 15% și < 20% - 10 puncte

b2) Pentru regiunea București-Ilfov, criteriile privind cofinanțarea proiectelor de investiții - maximum 35 puncte se calculează după cum urmează:

 • peste 45% - 35 puncte
 • ≥ 40% și < 45% - 30 puncte
 •  ≥ 35% și < 40% - 20 puncte
 • > 30% și < 35% - 10 puncte

c) Raportul dintre cuantumul grantului solicitat și profitul operațional înregistrat în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare - 30 puncte

 • ≤ 3 - 30 puncte
 • > 3 și ≤ 4 - 15 puncte
 • > 4 - 5 puncte

d) Apartenența domeniului de activitate pe codul CAEN la soldul negativ al balanței comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică (INS) - 10 puncte:

 • sold negativ - 10 puncte
 • sold pozitiv  - 0 puncte

Din granturile pentru investiții nu se finanțează:

 • cereri de finanțare care au drept obiect realizarea unor servicii de consultanță, studii sau alte activități asimilate acestora;

 • cereri de finanțare care au drept obiect sedii de birouri sau alte activități destinate investițiilor imobiliare pentru închirierea de birouri/concesionarea sau orice alte forme de valorificare ale acestora;

 • orice alte cereri de finanțare care nu sunt în legătură cu domeniile de activitate menționate

Data limită: 90 de zile de la deschidere

Evaluarea: lunar în cele 90 de zile.

 

Mai multe informații: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

Subscribe Here


Primeşte HTML?

Joomla Extensions powered by Joobi

Acest website poate fi utilizat numai in conformitate cu Termenii și condițiile de utilizare.

Cautare