PMI Growth Romania deschide apelul 2, din Programul de creștere a IMM-urilor

PMI Growth Romania este un program de dezvoltare a afacerilor care are ca scop creșterea valorii și creșterea durabilă în sectorul de afaceri românesc. Programul face parte din granturile SEE și Norvegia 2014-2021. 

Granturile SEE și Norvegia vizează să contribuie la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European (SEE) și la întărirea relațiilor bilaterale între statele donatoare (Norvegia, Islanda și Liechtenstein) și statele beneficiare.

Obiective:

IMM-uri Growth România încearcă să stimuleze și să dezvolte cooperarea de afaceri pe termen lung între statele donatoare și România pe baza dezvoltării de afaceri și inovării.

Scopul este de a aloca 75% din finanțare întreprinderilor mici și mijlocii.

Se va acorda prioritate proiectelor de parteneriat bilateral care oferă valoare adăugată.

Solicitanți eligibili:

Domenii de sprijin:

  • Tehnologii, procese și servicii inovatoare
  • Dezvoltare durabilă de afaceri
  • Ecologizarea afacerilor și proceselor existente
  • Dezvoltarea și implementarea de produse și servicii inovatoare

Buget: 45.000.000 €

Termenul limită pentru depuneri: 28 mai 2020

Institutie responsabilă: Innovation Norway

 

Sursa: INNOVATION NORWAY