HG 807/2014: schema de ajutor de stat pentru investițiile cu impact major în economie se lansează începând cu 10 septembrie 2018

Ministerul Finanțelor Publice stimulează investițiile cu impact major în economie, astfel că de luni, 10 septembrie 2018, se pot depune cereri de finanțare prin schema de ajutor de stat 807/2014.

Schema de ajutor de stat are ca obiectiv dezvoltarea regională, prin realizarea de investiții iniţiale în active fixe de înaltă tehnologie pentru realizarea de produse cu valoare adăugată mare, indiferent de dimensiunea beneficiarilor.

Bugetul alocat în anul 2018 pentru emiterea de acorduri pentru finanțare cu plată în perioada 2019-2021 este de 614 milioane lei, reprezintând prima alocare bugetară din anul 2018 din bugetul schemei de ajutor de stat neutilizat până în anul 2018 în valoare de 1,8 miliarde lei.

Valoarea totală a investiției = valoarea planului de investiții aferent investiției inițiale = valoarea cheltuielilor eligibile + valoarea cheltuielilor neeligibile – valoare T.V.A. și trebuie să depășească 13,5 milioane lei.

Intensitatea maximă a finanțării:

  • 50% pentru Regiunile de dezvoltare Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Nord-Vest, Centru
  • 35% pentru Regiunea de dezvoltare Vest, și județul Ilfov
  • 10% pentru Bucureşti (începând cu anul 2018)

Beneficiari: întreprinderi nou-înfiinţate sau întreprinderi în activitate, atât IMM-uri cât şi întreprinderi mari.

Săptămânal, Ministerul Finanțelor Publice va publica pe site-ul său lista cererilor de acord pentru finanțare depuse și stadiul analizei acestora (în analiză, s-a emis acord, s-a emis scrisoare de respingere, în așteptare, după caz).

În cazul în care, în urma evaluării se emit scrisori de respingere a cererilor de acord pentru finanțare, și astfel rămân disponibile credite de angajament și bugetare cererile de acord pentru finanțare rămase în așteptare, care nu au făcut obiectul evaluării din cauza faptului că ajutorul solicitat depășea bugetul alocat, se vor analiza în ordinea înregistrării.

Cererile de acord pentru finanțare, însoțite de documentele justificative, se transmit la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice, din Bd. Libertății nr. 16, sector 5, București, menționându-se pe plic: „Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat instituită prin H.G. nr. 807/2014”.

Documente

Sursă: Ministerul Finanțelor Publice