Kaufland a lansat apelul ''ÎN STARE SĂ AJUT'' 2020 în cadrul Programului ''ÎN STARE DE BINE''

„În stare de bine” este un program adresat organizațiilor neguvernamentale din România, susținut de Kaufland România și implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC).

 În contextul situației generate de pandemia Covid-19, Programul În stare de bine redirecționează 50% din bugetul programului pentru anul 2020 către Apelul ”În stare să ajut”.

Obiectivul specific al Apelului 1 – În stare să ajut este: Promovarea și/sau sprijinirea accesului egal și etic – în condițiile stării de urgență cauzate de pandemia COVID-19 și perioadei imediat următoare acesteia – la bunuri, servicii și informații pentru comunitățile sau grupurile aflate într-o categorie de vulnerabilitate.

Domeniul de acțiune:

În cadrul acestui apel, Programul susține inițiative în domeniul viață sănătoasă, care răspund cel mai bine unor situații în derulare ce impun acțiune urgentă, imediată. Vor avea prioritate propunerile care demonstreaza ca pot avea rezultate cat mai rapid în economia proiectului.

Numărul minim de beneficiari pentru un proiect este de 20.

Valoarea finanțărilor:

Valoarea minimă a sprijinului financiar acordat pentru un proiect în cadrul acestui Apel este de 25.000 lei, iar valoarea maximă recomandată este de 150.000 lei (în cazuri temeinic justificate valoarea maximă a bugetului poate atinge suma de 235.000 lei). 

Bugetul total alocat pentru propunerile de proiecte din cadrul Apelului ”În stare să ajut” este de 2.244.500 de lei.

Durata proiectelor:

Un proiect în cadrul Apelului „În stare să ajut” poate avea o durată maximă de 6 luni, însă trebuie să își încheie implementarea activităților până la data de 31 decembrie 2020. Solicitantul trebuie să își dezvolte activitățile în așa fel încât să fie în măsură să înceapă proiectul într-un interval de maxim 14 zile de la data la care este anunțată propunerea spre finanțare a acestuia.

O organizație poate primi finanţare în calitate de solicitant sau partener pentru maxim 1 propunere de proiect în cadrul prezentului apel. 

Procedura de aplicare constă în completarea și transmiterea exclusiv prin sistemul de aplicare online a Cererii de finanţare (și a Anexei 2 – Bugetul proiectului). Detalii cu privire la aplicarea online sunt prezentate în Ghidul Solicitantului.

Pentru acest Apel, procesul de depunere și evaluare va fi continuu (realizat săptămânal), până la epuizarea bugetului alocat pentru acest Apel, dar nu mai târziu de 29 mai 2020.

Apelul se adresează organizațiilor neguvernamentale din România (asociații, fundații sau federații).

 

 Sursa: ÎN STARE DE BINE

 Foto: Facebook îN STARE DE BINE