Programul de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români 2018

Au fost publicate în Monitorul Oficial, în data de 28.08.2018, Normele Metodologice pentru aplicarea de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a prevederilor Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români.

Scopul acestui program îl reprezintă susţinerea accesului pe pieţe externe a operatorilor economici români în vederea internaţionalizării acestora, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020.

Beneficiari eligibili:

Pot beneficia de prevederile Programului operatorii care îndeplinesc cumulativ  următoarele criterii de eligibilitate:

 • persoane juridice înregistrate în România:
  • microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii sau mari;
  • entități de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică;
  • instituții de învățământ superior de stat acreditate;
  • instituții medicale în baza Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;
 • nu au depășit plafonul de minimis de 200.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare consecutive pentru o întreprindere unică sau 100.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost;
 • respectă principiul inadmisibilităţii dublei finanţări: nu este posibilă sub nicio formă dubla finanţare a aceloraşi activităţi (total sau parţial) indiferent de buget;
 • nu se află în procedura de executare silită, închidere operaţională, dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvenţă colectivă, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii şi nu îndeplinesc criteriile prevăzute de lege pentru a fi supuşi unei proceduri de insolvenţă colectivă la cererea creditorilor lor;
 • nu sunt consideraţi în dificultate în sensul Orientărilor privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate;
 • nu sunt subiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană/alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurenţei de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată, cu dobânzile şi penalităţile aferente;
 • nu se află în litigiu cu statul sau cu furnizorul de ajutor de minimis, respectiv cu Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat.

Activități eligibile: Prin Program se finanţează participări ale operatorilor economici români la târguri şi expoziţii cu caracter internaţional organizate în statele membre ale Uniunii Europene şi în ţările terţe, cu stand de prezentare a produselor/serviciilor, precum şi participarea la misiuni economice.

Valoarea finanțătii nerambursabile:

 • 25.000 lei – pentru participarea la târguri și expoziții
 • 10.000 lei – pentri participarea la misiuni economice

Unui operator i se va acorda alocaţie financiară pentru o singură cerere de înscriere eligibilă la aceeaşi acţiune de promovare.

Sursa: Ordinul 1061/2018, Monitorul Oficial nr. 0744 din 28.08.2018