JCI Târgu Mureș vă invită să vă înscrieți în programul de Mentorat pentru Consultanți

În scopul susținerii tinerilor antreprenori români JCI Târgu-Mur în colaborare cu Jors Ilariana Maria,  organizează anul acesta primul Program Național de Mentorat Intensiv pentru Activitățile de Consultanță în Management din Romania.

Programul este GRATUIT (cu condiția finalizării programului conform informațiilor prezentate pe website).

Acesta are menirea de a ajuta participanții să-și dezvolte abilitățile din sectorul consultanței în management și să înțeleagă politicile cu privire la finanțările nerambursabile.

Obiectivele generale ale programului de mentorat:

 • Sprijinirea tinerilor în scopul acumulării cunoștințelor, abilităților și capacităților necesare pentru o carieră de succes în programarea, elaborarea și implementarea de proiecte cu finanțări nerambursabile;
 • Susținerea tinerilor aflați la început de drum pentru dezvoltarea capacităților antreprenoriale în domeniul consultanței de management, în cadrul unui program intensiv;
 • Sprijinirea tinerilor interesați să identifice oportunitățile și să depășească provocările, barierele, temerile în a dezvolta o firmă de consultanță;
 • Să ajute tinerii în construirea rețelelor profesionale mai puternice pentru promovarea profesiei;
 • Creșterea angajamentului consultanților care să contribuie la dezvoltarea capacității de programare, elaborare și implementare de programe și proiecte cu finanțări nerambursabile.
Activitățile de menorat vor avea trei componente:
 1. 3 întâlniri de grup, conform calendarului ediției 2020;
 2. Activități online de mentoring de grup;
 3. Activități online de mentoring individual – dacă este cazul.

Programul va fi împărțit în 26 teme (câte una pe săptămână) și fiecare temă în 5 puncte.

Beneficiarii vor pregăti câte un material aferent fiecărui punct tematic după recepționarea indicațiilor și bibliografiei de la mentor. Materialele elaborate vor fi urcate electronic de către beneficiar, format editabil, într-un spațiu online oferit de organizatorul programului (de tip Google Drive sau similar). Răspunsurile vor fi vizibile pentru restul grupului, urmând ca mentorul să analizeze cu Track Changes toate răspunsurile date, justificând observațiile făcute.

Nu se acceptă răspunsuri copy-paste în cadrul grupului, de pe mediul online sau alte surse  bibliografice decât analiza beneficiarului (cu excepția utilizării resurselor bibliografice cu respectarea principiilor lucrărilor academice – dacă este cazul), sub sancțiunea excluderii din programul de mentoring.

Temele săptămânale vor fi transmise de mentor în ultima zi a săptămânii precedente, urmând ca răspunsurile din acea săptămână să fie urcate până în ultima zi a săptămânii, ora 12.00.

Analiza materialelor aferente temelor propuse, urcate online se va face de către mentor în termen de o săptămână de la expirarea datei de transmitere.

Pentru finalizarea programului, beneficiarul trebuie să transmită materialele solicitate, în termen, pentru minim 80% din punctele tematice propuse și să participe la toate întâlnirile de grup.

În fiecare săptămână va exista o sesiune de grup online (WhatsApp, Skype, Facebook – în funcție de preferințele grupului și se va stabili la prima întâlnire de grup) în care se va discuta tema din săptămâna anterioară, după analiza răspunsurilor transmise.

Aceste sesiuni online nu sunt obligatorii, discutându-se eventualele observații, neclarități, puncte de vedere distincte, etc.

Tematica generală a programului de mentorat:

 • Cadrul Financiar Multianual 2021-2027;
 • Arhitectura Programelor de finanțare 2021-2027;
 • Logica intervenției obiectivelor de politică (OP);
 • Importanța strategiilor și politicilor publice în elaborarea proiectelor;
 • Programe naționale;
 • Granturi internaționale;
 • Programele Comisiei Europene;
 • Dezvoltarea durabilă;
 • Principiul subsidiarității;
 • Consultarea publică;
 • Managementul proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile;
 • Principii ale achizițiilor în cadrul finanțărilor nerambursabile;
 • Diferența între modul de abordare al unui proiect în funcție de sursa de finanțare;
 • Obiective SMART și stabilirea indicatorilor de proiect;
 • Bugetarea proiectului și documente financiare;
 • Documentația tehnică. Analiza cost-beneficiu/cost-eficiență;
 • Relația Consultant – Expert tehnic (proiectant, executant, inginer, etc.);
 • Relația Consultant – Client;
 • Relația Consultant – Instituții și autorități publice;
 • Fidelizarea clientului;
 • Tips & tricks.

Obligațiile mentorului:

 • Oferă sprijin proceselor administrative generale ale organizatorului cu privire la program;
 • Implementează programul de mentorat, ediția 2020;
 • Coordonează apelul pentru aplicații;
 • Coordonează procesul de evaluare a candidaturilor;
 • Facilitarea comunicării și a răspunde la întrebările solicitanților în timpul procesului de depunere a candidaturilor și semnarea contractelor de mentorat;
 • Oferă sprijin pentru înscrierea participanților selectați în platforma online;
 • Realizează activitățile de mentorat;
 • Coordonează desfășurarea întâlnirilor de grup.
Publicul țintă sunt tinerii cetățeni români cu vârsta până în 35 de ani și cu experiență de maximum 2 ani în domeniul consultanței în management, fiind binevenite și  persoanele fără pregătire în domeniul consultanței, care-și asumă ca până la finalul programului să înființeze o societate de consultanță.
Echipa JCI Târgu Mureș, vă asigură că veți avea acces la cele mai bune informații de la cei mai pregătiți oameni din domeniu pentru a vă dezvolta afacerea.
Candidaturile se depun electronic prin transmiterea unui email cu documentele solicitate la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. data limită fiind 12 aprilie 2020, ora 20.00.