Kaufland a început o nouă rundă de înscrieri în cadrul apelului START ONG!

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) lansează Apelul 2 pentru propuneri de proiecte 2020 în cadrul Programului „În stare de bine”.

Programul „În stare de bine” este un program de finanțare adresat organizațiilor neguvernamentale din România, susținut de Kaufland România și implementat de FDSC.

Obiectivul programului:

Este creșterea calității vieții locuitorilor din comunitățile rurale și urbane, prin sprijinirea inițiativelor care au un impact pozitiv în domeniile Cultură, Sport sau Viaţă Sănătoasă şi care se adresează cu prioritate grupurilor vulnerabile.

Beneficiari:

Din grupuri vulnerabile includ beneficiari din următoarele categorii:

 • copii în situație de risc (sărăcie, abandon şcolar, delincvență juvenilă, cu părinţi aflaţi la muncă în străinătate);
 • copii aflați în sistemul de stat de protecție a copilului;
 • tineri care au părăsit sistemul de protecţie a copiilor;
 • șomeri;
 • persoane afectate de sărăcie, marginalizare;
 • familii vulnerabile (monoparentale, cu mai mult de doi copii);
 • persoane cu dizabilităţi;
 • persoane care suferă de boli incurabile, de boli cronice sau afectate de boli profesionale;
 • persoane de etnie romă aflate în situații de risc ridicat;
 • persoane afectate de violență domestică sau de gen;
 • vârstnici săraci sau fără sprijin familial;
 • persoane fără adăpost;
 • persoane dependente de consumul de droguri, alcool sau alte substanțe toxice;
 • victime ale traficului de ființe umane;
 • imigranți, refugiați, azilanți aflați în situații de risc;
 • persoane cu HIV/SIDA;
 • persoane eliberate din detenție;
 • persoane afectate de discriminare sau de discursul instigator la ură.

Solicitanții se pot adresa și altor categorii de benefiiciari care nu au fost detaliate în prezentul ghid, atâta timp cât dovedesc contextul vulnerabilității acestora, în raport cu obiectivele Programului.

Programul se adresează organizațiilor neguvernamentale din România (asociații, fundații sau federații).

DOMENIILE DE ACȚIUNE

 • Cultură: proiecte care stimulează expunerea şi implicarea grupurilor vulnerabile şi a comunităţilor din care acestea fac parte în activități culturale/creaţia culturală saucare prin activități culturale contribuie la prevenirea/combaterea situaţiilor de vulnerabilitate a cetăţenilor sau care contribuie la promovarea patrimoniului cultural, inclusiv imaterial, şi valorificarea sa pentru dezvoltarea rurală şi urbană în beneficiul grupurilor vulnerabile;
 • Sport: proiecte care cresc participarea grupurilor vulnerabile şi a comunităţilor din care acestea fac parte la activităţi de educaţie fizică şi sport, inclusiv evenimente sportive la nivelul comunităţii saucare, prin activități sportive, contribuie la prevenirea/combaterea situaţiilor de vulnerabilitate a cetățenilor;
 • Viață sănătoasă: proiecte care implică grupurile vulnerabile şi comunităţile din care acestea fac parte în promovarea și adoptarea unui stil de viață sănătos, prin informare, activități educaționale sau de suport, abordând tematici precum nutriție, sănătate mintală, sănătatea relațiilor, educaţie pentru sănătate, prevenirea discriminării, a violenţei domestice sau de gen, a consumului de substanțe (tutun, alcool, droguri etc.).

VALOAREA FINANŢĂRILOR

Valoarea minimă a sprijinului financiar acordat pentru un proiect, numit în continuare finanţare nerambursabilă din fonduri private în cadrul acestui Apel, este de 25.000 lei, iar valoarea maximă nu poate depăşi  235.000 lei.

Bugetul total al Programului pentru anul 2020 este de 4.489.000 lei.

Din acesta, un procent de 50% (2.244.500 lei) va fi alocat pentru Apelul 2, la care se pot adăuga sumele rămase necontractate în urma Apelului 1. 

În cazul în care activităţile propuse prin proiect necesită costuri mai mari decât finanţarea solicitată, solicitantul poate să asigure diferenţa necesară printr-o contribuţie în numerar din alte surse, cu condiţia ca aceasta să fie cel mult egală cu valoarea finanţării solicitate pentru proiect. Această contribuţie va fi detaliată în secţiunea corespunzătoare din Cererea de finanţare (precizând inclusiv sursele) şi nu va fi inclusă în bugetul proiectului.

DURATA PROIECTELOR

Durata minimă a unui proiect este de 2 luni, iar durata maximă estimativă este de 6 luni pentru proiectele depuse în Apel 2.

Toate proiectele trebuie să își incheie implementarea activităților până la data de 31 martie 2021.

MODALITATEA DE APLICARE

În cadrul acestui Program, o organizaţie poate primi o finanţare nerambursabilă pentru un singur proiect în calitate de Solicitant sau partener pe perioada întregului Program. Astfel, organizanizații care au primit finanțare în cadrul Apelului 1/2020 – În stare să ajut, nu vor mai putea primi finantare în cadrul Apelului 2.

Pentru Apelul 2/2020 o organizație nu poate depune mai mult de 1 propunere de proiect în calitate de solicitant sau partener și poate primi finanțare în calitate de solicitant sau partener pentru maxim 1 propunere de proiect în cadrul prezentului Apel.

Data de început pentru cererea de finanţare: 21-07-2020, 09:00

Data de sfârşit pentru cererea de finanţare 23-07-2020, 16:00

 

Sursa: ÎN STARE DE BINE

 

Foto preluată: ÎN STARE DE BINE