Kaufland a lansat apelul ''CREȘTEM ONG-URI'' 2020 în cadrul Programului ''ÎN STARE DE BINE''

Kaufland lansează ediția 2020 a programului de dezvoltare organizațională #CreștemONGuri #ÎnStareDeBine, prin care își propun să acorde suport ONG-urilor pregătite să pună accent pe dezvoltarea lor organizațională, pentru a se dezvolta și a fi eficiente în satisfacerea nevoilor reale ale beneficiarilor și comunităților în care lucrează.

Sunt invitate organizațiile societății civile și care aderă la principiile și valorile programului În Stare de Bine să se înscrie într-un proces de evaluare organizațională, planificare și implementare de măsuri transformaționale cu scopul de a îmbunătăți capacitatea organizației de a adresa provocări existente și de a gestiona eficient schimbări și tendințe viitoare, în special în contextul actual al pandemiei Covid-19. Pe scurt, organizațiile #înstaredebine trebuie să fie organizații care funcționează EFICIENT, CORECT și SUSTENABIL.

Programul își propune să crească numărul de ONG-uri care pun accent pe dezvoltarea lor organizațională, pentru a fi eficiente în satisfacerea nevoilor reale ale beneficiarilor și comunităților în care își derulează activitățile.

Programul se va desfășura exclusiv online în perioada mai – august 2020 și va presupune următoarele etape pentru organizațiile selectate:

  • Etapa 1: Evaluare organizațională – se analizează situația actuală a organizațiilor și posibilele provocări care interferează cu eficacitatea/eficiența activității lor, prin realizarea unei analize organizaționale;
  • Etapa 2: Planificare a acțiunilor transformaționale – se planifică pentru fiecare organizație în parte diferite strategii și procese de transformare care duc spre acțiuni concrete cu ajutorul a diferite persoane resursă sau experți pe diferite tematici precum fundraising, comunicare, managementul resurselor umane etc;
  • Etapa 3: Intervenție și monitorizare – pornind de la planificarea din etapa 2, se derulea activități pentru implementarea schimbărilor necesare în fiecare organizație, iar progresul va fi monitorizat și calibrat constant.

 

Astfel, în acest program se pot înscrie organizații motivate și pregătite pentru un proces de transformare organizațională asumat, care nu au oportunitatea de a dezvolta un astfel de proces singure, care sunt dispuse să participe activ în cadrul programului și care se pot angaja în acest proces pe termen scurt și mediu.

Programul constă în consultanță/suport tehnic/expertiză specifică pentru implementarea de activități de dezvoltare organizațională, și nu se va acorda suport financiar organizațiilor selectate pentru a fi parte din program.

Calendar estimativ

  • Apel deschis pentru înscriere: 8 – 18 mai 2020
  • Rezultate selecție organizații: 20 mai 2020
  • Realizare analize organizaționale și planificare intervenții: 20 – 31 mai 2020
  • Derulare ateliere tematice de lucru pe diferite teme de interes reieșite din analize: iunie 2020
  • Implementare procese sau instrumente și monitorizarea intervențiilor: iunie – august 2020

Organizațiile interesate sunt invitate să completeze formularul de aplicare, până la data de 18 mai 2020.

Selecția organizațiilor care vor intra în program se va realiza în urma completării corecte și complete a chestionarului și în baza motivației acestora de participare.

 

Sursa: ÎN STARE DE BINE