Apeluri ce urmează să fie lansate în cadrul PNDR și POPAM

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prezintă o situație centralizată a apelurilor ce urmează să fie lansate în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală.

Vă prezentăm un calendar estimativ al apelurilor ce urmează să fie lansate în cadrul programelor coordonate de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale :

 

 • Programul Național de Dezvoltare Rurală ( PNDR )
 • Programul Operațional Pescuit și Afaceri Maritime ( POPAM )

 

În cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală ( PNDR )se intenționează lansarea în perioada februarie - iulie 2020 a următoarelor programe:

 

 1.       M 2  „Servicii de consiliere, servicii de gestionare a fermei și servicii de înlocuire în cadrul fermei”  → perioada estimativă  →  aprilie 
 2.  sM 3.1  „Sprijin pentru participarea pentru prima dată la schemele de calitate”→ perioada estimativă → iulie
 3.  sM 3.2  „Sprijin pentru activitățile de informare şi de promovare desfășurate de grupurile de producători în cadrul pieței interne” → perioada estimativă iulie
 4.  sM 4.2  „Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole” → perioada estimativă → martie - aprilie
 5.  sM 4.3  „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea și adaptarea infrastructurii agricole și silvice – componenta irigații ”→  perioada estimativă  aprilie 
 6.  sM 5.1  „Sprijin pentru investiții în acțiuni preventive menite să reducă consecințele dezastrelor naturale, evenimentelor adverse și evenimentelor catastrofale” → perioada estimativă februarie
 7.  sM 5.2  „Sprijin pentru investiții în acțiuni menite să reducă consecințele dezastrelor naturale, evenimentelor adverse și evenimentelor catastrofale → perioada estimativă → februarie
 8.  sM 6.1  „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” →  perioada estimativă sfarșit aprilie
 9.  sM 9.1a„Înființarea grupurilor de producători în sectorul pomicol” →  perioada estimativă → sfarșit martie
 10.  sM 15.1 „Plăți pentru angajamente de silvo-mediu” → perioada estimativă → martie
 11.  sM 17.1 „Contribuții la primele de asigurări”  perioada estimativă  martie 
 12.  sM 19.3 Pregătirea și  implementarea activităților de cooperare ale Grupului de Acțiune Locală” →  perioada estimativă → aprilie

 Iar în cadrul Programului Operațional Pescuit și Afaceri Maritime ( POPAM ) se intenționează lansarea în primul trimestru al anului 2020 a urmatoarelor programe:

 

PU 1 - Promovarea pescuitului sustenabil din punct de vedere al mediului, eficient din punct de vedere al utilizării resurselor, inovator, competitiv și bazat pe cunoaștere

 • Măsura I.23 Articolul 43 alineatele (1) și (3) și articolul 44 alineatul (1) litera (f) Porturi de pescuit, locuri de debarcare, centre de licitații și adăposturi — investiții de îmbunătățire a infrastructurii porturilor de pescuit și a centrelor de licitații sau a locurilor de debarcare și a adăposturilor, investiții pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor

PU 2 - Stimularea acvaculturii sustenabile din punct de vedere al mediului, eficiente din punct de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive și bazată pe cunoaștere

 • Măsura II.5 Articolul 49 Servicii de gestionare, de înlocuire și de consiliere pentru fermele de acvacultură

PU3 - Stimularea punerii în aplicare a PCP

 • Măsura VI.1 Articolul 76 Control și executare (fără lit.e)
 • Măsura VI.1 Articolul 76 Control și executare (lit.e)
 • Măsura VI.2 Articolul 77 Colectarea datelor

PU4- Creșterea ocupării forței de muncă și a coeziunii teritoriale

 • Măsura III.4 Articolul 64 Activitățile de cooperare

 

 

 Sursa: POPAM

Sursa: FONDURI STRUCTURALE