S-a lansat apelul privind sprijirea înființării de întreprinderi sociale - SOLIDAR

În perioada 27.08.2018 - 27.11.2018 se vor depune proiectele aferente apelului competitiv „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale” (AP 4/PI 9.v/OS 4.16) – POCU Solidar Start-up.

 

FotoApelul de proiecte vizează înființarea de întreprinderi sociale, pentru integrarea pe piaţa forței de muncă a persoanelor din grupurile vulnerabile și în sprijinul combaterii sărăciei, fiind dedicat exclusiv regiunilor mai puțin dezvoltate (Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia), regiunea București-Ilfov fiind exceptată de la finanțare. Un proiect depus în cadrul acestui apel poate fi implementat într-una sau mai multe din regiunile de implementare eligibile. 

Bugetul disponibil este de 70.000.000 euro.

Acţiunile eligibile în cadrul acestui apel vor avea drept scop asigurarea sprijinului necesar pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale, inclusiv de întreprinderile sociale de inserție.

Propunerile de proiecte pot fi transmise atât individual, cât și în parteneriat, categoriile de solicitanți/parteneri eligibili fiind: 

  • entități ale economiei sociale, rețele, uniuni, federații din sectorul economiei sociale, atât ca beneficiar unic, cât și în parteneriat, inclusiv în parteneriat cu autorități publice centrale sau locale;
  • alte entități relevante – furnizori de formare profesională autorizaţi publici şi privaţi, furnizori de servicii de ocupare acreditați publici și privați, furnizori de servicii sociale, organizaţii sindicale şi organizații patronale, asociaţii profesionale, camere de comerț și industrie, ONG-uri.

Valoarea sprijinului financiar de minimis va putea fi de maximum 100.000 euro/întreprindere socială. 

Etape de implementare ale schemei:

  • Etapa I – Sprijin pentru înființarea de noi întreprinderi sociale
  • Etapa a II-a – Implementarea planurilor de afaceri și monitorizarea funcționării întreprinderilor sociale

SISTEMUL INFORMATIC MySMIS 2014 VA FI DESCHIS ÎN DATA DE 27.08.2018 ORA 10.00 ŞI SE VA ÎNCHIDE ÎN DATA DE 27.11.2018, ORA 16.00.

Ghidul solicitantului

Sursa: www.fonduri-ue.ro