MEC lansează competiția 2020 pentru "Proiecte de mobilitate pentru cercetători" din cadrul Programului 1, Subprogramul 1.1 "Resurse umane"

Ministerul Educației si Cercetării (MEC) a aprobat lansarea competiției 2020 pentru "Proiecte de mobilitate pentru cercetători" din cadrul Programului 1, Subprogramul 1.1 "Resurse umane"

Scopul competiției este de a dezvolta resursele umane din sistemul național de cercetare-dezvoltare și creșterea vizibilității cercetării românești prin publicarea și prezentarea la conferințe internaționale de prestigiu a celor mai semnificative rezultate, prin efectuarea de stagii de pregătire și prin asigurarea accesului la infrastucturi/biblioteci/arhive/baze de date internaționale.

Condițiile de acordare:

În cadrul acestui apel finanțarea se asigură numai pentru:

 • Protejarea drepturilor de proprietate intelectuala
  • taxe de procesare a cererii de brevet de invenție;
  • consultanță pentru elaborarea unei cereri de brevet de invenție;
  • există documente de depunere a cererii de brevet.Titularul de brevet este o instituție de cercetare de drept public din România
 • Nu pot aplica pentru finanțare cei care raportează aceste tipuri de activități în cadrul unui proiect de cercetare finanțat din fonduri publice pentru care au fost prevăzute costuri în acest sens (declarație pe propria răspundere).
 • Pentru prezenta competiție, o persoană poate beneficiade finanțare o singură dată pe tip de activitate.

Cheltuieli eligibile:

 • Cheltuieli pentru protejarea drepturilor de proprietate intelectuala (taxe și servicii de consultanță)
 • Cheltuieli indirecte - (max 10%)

Activitățile finanțate, prin prezenta competiție, trebuie să fie realizate până în data de 10 decembrie 2020.

Buget:

Valoarea unui proiect (pentru una sau mai multe tipuri de actvitate) este de max 22.000 lei.

Bugetul alocat prezentei competiții este  de maximum 220.000 lei.

Calendarul competiției:

Lansarea competiției: iunie 2020

Primirea cererilor de finanțare: depunere continuă până la data de 15 octombrie 2020.

 

Sursa: UEFSCDI