MFE lansează o aplicație pentru identitatea vizuală a Start-up-urilor înființate prin POCU

Ministerul Fondurilor Europene pune la dispoziție un generator de afișe, start-up-urilor finanțate din fonduri europene cu ajutorul căruia întreprinderile nou-înființate își pot îndeplini obligațiile privind informarea publicului larg.

 

Aplicația denumită Generator publicitate start-up”  poate fi folosită de beneficiarii schemelor de minimis finanțate prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 (liniile de finanțare România Start Up Plus, Diaspora Start Up, Solidar și apelurile 4.1/4.2) își pot crea afișele de publicitate în format A3 și le pot imprima în vederea afișării acestora într-un loc vizibil.

Cu ajutorul acestuia, beneficiarii schemelor de minimis își pot personaliza în doar câteva minute afișul prin care informează publicul larg despre înființarea propriei afaceri cu sprijinul fondurilor europene. Materialele de informare trebuie tipărite (dimensiune minimă A3) și afișate într-un loc vizibil.

MFE a acordat finanțări pentru înființarea de start-up-uri prin intermediul următoarelor apeluri lansate în cadrul Programului Operațional Capital Uman :

  • România Start-Up Plus 
  • Diaspora Start-Up 
  • Dezvoltare locală integrată  în comunităţile marginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţii rome 
  • Dezvoltare locală integrată  în comunităţile marginalizate 
  • Solidar – Sprijin pentru consolidarea economiei sociale 

Au fost înființate 9.685 start-up-uri la nivel național până la data de 18 septembrie datorită finanțări acordate prin POCU.

7.552 firme din acestea sunt înființate în cadrul programului România Start-up, 1.065 în cadrul Diaspora Start-up și 1.065 în cadrul obiectivelor specifice 4.1 și 4.2 ale acestui Program.

 

   

 

SURSA: Ministerul Fondurilor Europene