MFE publică structura viitoarelor programe de finanțare 2021-2027

Ministerul Fondurilor Europene a organizat un prim eveniment de amploare  „Perioada de programare 2021 – 2027 viziune și demersuri” vizând consultarea asupra viitoarei perioade de programare – 2021-2027.

La eveniment au participat ministrul Fondurilor Europene, Ioan Marcel Boloș și reprezentanți ai mediului de afaceri, autorităților publice centrale și locale , societății civile,beneficiari de fonduri europene.

Structura programelor operaționale prin intermediul cărora va fi administrat bugetul alocat României în perioada 2021 – 2027 este  modificată față de actualul sistem.

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) publică la data de 29 noiembrie documente,care aduce schimbări importante în următoarea perioadă financiară atât în structura instituțională, cât și în cea strategică.

Programele Operaționale Regionale vor fi gestionate de Agențiile de Dezvoltare Regionale.

 

În cadrul politicii de coeziune Ministerul propune 9 tipuri de programe, Programul Operațional Regional urmând a fi gestionat descentralizat la nivelul Agențiilor de Dezvoltare Regională din fiecare dintre cele 8 regiuni ale țării (pe model polonez):   

 1. Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD)
 2. Programul Operațional Transport (POT)
 3. Programul Operațional Creștere Inteligentă şi Digitalizare (POCID)
 4. Programul Naţional de Sănătate (multifond) (PNS)
 5. Programul Operațional Capital Uman (POCU)
 6. Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD)
 7. Programul Operațional de Dezvoltare Teritoriala Integrată (multifond) (PODTI)
 8. Programele Operaţionale Regionale – implementate la nivel de regiune (8 POR)
 9. Programul Operațional Asistenţă Tehnică (multifond) (POAT)

Program Operațional Infrastructură Mare actual (cu cea mai mare alocare financiară în 2014-2020) revine la structura din 2007 – 2013, intervențiile din domeniul Mediului urmând a fi preluate de Programul Operațional Dezvoltare Durabilă, iar cele din domeniul Transportului trec sub o Autoritate de Management din cadrul Ministerului de Transport. Vor crea oportunități separate pentru ITI Delta Dunării și ITI Valea Jiului.

Un nou Program Național de Sănătate va fi creat, care ar urma să finanțeze infrastructura pentru 3 spitale regionale (faza 2), construcția și dotarea Institutului National de Hematologie, construcție și dotare pentru un Laborator de Referință National, precum și alte intervenții în domeniul medical.

Fondul Social European nu va mai finanța un Program dedicat creșterii capacității administrative, această intervenție regăsindu-se conform ministerului printre direcțiile viitorului Program Operațional Capital Uman.

MADR va gestiona în continuare finanțările prin intermediul Politicii Agricole Comune și prin cea a Pescuitului. MAI va gestiona fondurile aferente domeniului afaceri interne (Fondul azil, migrație și integrare, Fondul securitate internă, Instrumentul pentru mangementul frontierei și vize).

 

Prioritățile Ministerului sunt:

 • Dezvoltarea unui ecosistem antreprenorial care favorizează apariția și maturizarea start-up/spin-off inovative
 • Facilitarea investițiilor în noi tehnologii – intervenţii regionale
 • Sprijin pentru internaţionalizare – intervenţii regionale
 • Promovarea spiritului antreprenorial, sprijinirea inițiativelor antreprenoriale și a economiei sociale
 • Sprijinirea clusterelor  în vederea integrării acestora în  lanțuri de valoare europene – intervenţii regionale
 • Susţinerea adoptării tehnologiilor IT&C de către IMM – intervenţii regionale
 • Susținerii implementării mecanismelor economiei circulare în cadrul întreprinderilor românești – intervenţii regionale

 

Sursa: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE