Ministerul Culturii publică Calendarul de desfăşurare a Programului național de finanțare a cercetării arheologice sistematice 2020

Calendarul de desfăşurare a Programului național de finanțare a cercetării arheologice sistematice 2020, desfăşurat în conformitate cu Normele metodologice privind organizarea și desfășurarea Programului național de finanțare a cercetării arheologice sistematice, aprobate prin Ordinul Ministrului Culturii nr. 2134/01.03.2016, este următorul:

Depunerea 

  • Fişei cadru pentru solicitarea de fonduri destinate finanţării proiectelor de cercetare arheologică pentru Programul național de finanțare a cercetării arheologice sistematice: 24 iunie – 10 iulie 2020

Verificarea 

  • De către Secretariatul Programului a îndeplinirii condițiilor preliminare din solicitările de finanțare prin raportare la criteriile de excludere: 14 iulie 2020

Formularea priorităţilor 

  • cercetării arheologice de către Comisia Națională de Arheologie, în vederea alocării sumelor necesare de la bugetul de stat, prin stabilirea unei ierarhizări a proiectelor în funcţie de analizarea Fişei cadru a finanţăriişi a punctajului obținut: 15 iulie -17 iulie 2020

Afişarea 

  • pe pagina de internet a Ministerului Culturii a defalcării anuale a bugetului aprobat pe proiecte de cercetare arheologică finanțate în cadrul Programului (lista proiectelor declarate câştigătoare): 20 iulie 2020

Depunerea contestaţiilor: 21 iulie – 24 iulie 2020

Rezolvarea contestaţiilor: 27 iulie – 07 august 2020

Toate solicitările de finanțare vor fi conform normelor metodologice privind organizarea și desfășurarea Programului național de finanțare a cercetării arheologice sistematice aprobate prin Ordinul Ministrului Culturii.

Solicitările de finanţare care au ajuns sau vor ajunge la sediul Ministerului Culturii în afara perioadei 24 iunie – 10 iulie 2020, nu pot fi luate în considerare. 

Clarificări privind alocarea bugetului:

Pentru anul 2020, bugetul aprobat pentru Programul Național al cercetărilor sistematice din România este 700. 000 lei, alocat astfel:

  • 500 000 lei pentru contractele de finanțare a lucrărilor de cercetare arheologică sistematică  care urmează a fi încheiate cu instituțiile organizatoare a cercetărilor arheologice sistematice.
  • 200 000 lei pentru suplimentarea bugetului instituțiilor subordonate Ministerului Culturii în vederea efectuării cercetării arheologice sistematice.

Având în vedere contextul epidemiologic generat de coronavirusul SARS-CoV-2, pot interveni modificări privind datele calendarului sau unele aspecte procedurale.

 

Sursa: MINISTERUL CULTURII