MMAP a lansat în dezbatere publică Ghidul pentru dezvoltarea infrastructurii de alimentare a vehiculelor cu energie electrică

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a lansat luni, 23 noiembrie 2020,spre consultare publică proiectul de ordin pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic.

Obiectivul programului îl reprezintă dezvoltarea infrastructurii de alimentare a vehiculelor cu energie electrică.

Solicitanți eligibili

În cadrul programului pot aplica unitățile administrativ teritoriale -  municipii, altele decât cele reședință de județ, localități declarate statiuni turistice și localități aferente zonelor metropolitane ale municipiilor reședință de județ/Municipiului București.      

Tipuri de proiecte finanţate 

Se finanţează prin Program stațiile de reîncărcare formate din minimum 2 puncte de reîncărcare, alimentate de același punct de livrare din rețeaua publică de distribuție, din care 1 punct de reîncărcare permite încărcarea multistandard în curent continuu, la o putere ≥ 50 Kw și 1 punct de reîncărcare permite încărcarea în curent alternativ la o putere ≥22 Kw a vehiculelor electrice. Stația de reîncărcare va permite încărcarea simultană la puterile declarate.

Categorii de cheltuieli eligibile

Sunt considerate cheltuieli eligibile cele efectuate pentru:

 • cheltuielile efectuate pentru realizarea şi instalarea panoului de informare;
 • taxa pe valoarea adăugată aferentă proiectului în condiţiile în care aceasta a fost solicitată şi nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată prin orice alte mijloace potrivit prevederilor legale;
 • cheltuieli cu active necorporale noi (brevete, licențe, know-how);
 • achiziţia de staţii de reîncărcare a vehiculelor electrice;
 • cheltuieli cu lucrări de construcții și montaj al staţiilor de reîncărcare;
 • cheltuieli aferente instalațiilor electrice, cu excepția cheltuielilor aferente instalației de racordare până la punctul de delimitare. Acestea vor fi evidențiate separat în cadrul devizului general;
 • cheltuieli diverse și neprevăzute conform H.G. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 • cheltuieli cu proiectarea (pct. 3.5.3, 3.5.5 și 3.5.6 din conţinutul-cadru al devizului general aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare), în procent de maximum 4% din valoarea eligibilă a capitolului „investiție de bază”;
 • cheltuielile cu consultanţa (pct. 3.7 din conţinutul-cadru al devizului general aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare) sunt eligibile în limita a 2% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente investiţiei de bază.

Cuantumul finanţării

Finanţarea se acordă pentru fiecare categorie de solicitant:

 • municipii altele decât cele reședință de județ – maximum 1.500.000 lei;
 • localități declarate stațiuni turistice de interes național – maximum 1.500.000 lei;
 • localități declarate stațiuni turistice de interes local – maximum 1.000.000 lei;
 • localități din zone metropolitane ale municipiilor reședință de județ/Municipiului București – maximum 1.000.000 lei.

Suma maximă finanţată de Autoritate pentru instalarea unei stații de reîncărcare este de 190.000 lei, valoare ce reprezintă 98% din totalitatea cheltuielilor eligibile.

Bugetul

Pentru viitoarea sesiune de finanțare este de 96 de milioane de lei și permite montarea a până la 1000 de puncte de încărcare pe teritoriul României.

Noutatea programului din acest an este că, spre deosebire de cel anterior, în care prioritate au avut municipiile, acum vor putea aplica și orașele turistice din țară, dar și localitățile din zonele metropolitane ale municipiilor reședință de județ.

Sugestiile sau observațiile pot fi trimise pe o durată cuprinsă între 10 și 30 zile de la publicarea proiectului de ordin (n.r 23 noiembrie).

 

Sursa: MMAP

Subscribe Here


Primeşte HTML?

Joomla Extensions powered by Joobi

Acest website poate fi utilizat numai in conformitate cu Termenii și condițiile de utilizare.

Cautare