Consultare publică pentru două noi programe dedicate IMM-urilor

Două noi programe de sprijinire a înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, adaptate la realitățile pieței, au fost supuse consultării publice prin ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii.

Cele două noi programe dedicate întreprinderilor mici și mijlocii sunt:

  • Programul pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii - urmăreşte promovarea spiritului antreprenorial, stimularea dezvoltării afacerilor şi ocupării forţei de muncă în domeniul IMM, facilitarea contactelor dintre potenţialii întreprinzători/întreprinderi mici şi mijlocii (IMM) şi agenţii economici/instituţiile publice sau private care oferă servicii pentru sectorul IMM, în scopul creşterii numărului întreprinzătorilor de succes şi îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice ale IMM, stimularea şi susţinerea IMM în activitățile de export, promovarea produselor şi serviciilor româneşti, stimularea şi susţinerea internaţionalizării IMM. Programul este parte integrantă a Săptămânii Europene a IMM-urilor, o campanie de promovare a antreprenoriatului în Europa şi de informare a antreprenorilor despre ajutorul de care pot beneficia la nivel european, naţional şi local. Acest eveniment pune la dispoziţia IMM-urilor o gamă largă de informaţii, sfaturi, ajutor şi idei în scopul dezvoltării activităţilor acestora. Săptămâna Europeană a IMM-urilor  încurajează şi ajută IMMurile să-şi atingă potenţialul maxim, fiind una din măsurile luate pentru implementarea legii europene pentru întreprinderi mici (Small Business Act), prima politică-cadru exhaustivă pentru IMM-uri din UE şi statele sale membre.
  • Programul de accelerare a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii - are drept scop sprijinirea realizării de investiții în companiile beneficiare în vederea creșterii accelerate a acestora pe termen scurt și mediu. Programul se desfășoară în continuarea Programului Româno-Elvețian pentru dezvoltarea IMM-urilor, conform prevederilor Acordului de proiect semnat de Secretariatul de Stat pentru Afaceri Economice din Elveția și Guvernul Romaniei, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Economiei – prin Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri și Turism și Acordului de implementare  semnat la 16.01.2014 de Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Economiei – prin Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri și Turism cu privire la Programul româno-elvețian pentru IMM-uri. Beneficiarii vor fi exclusiv IMM-uri. Se vor actualiza denumirile instituțiilor publice menționate în actul normativ.                                                                                            

         Documentul  îl puteți consulta AICI  

        Sursa: Ministerul pentru Mediul de AfaceriComert si Antreprenoriat