PNDR 2014-2020: A apărut modelul Cererii de Finanțare pentru sM 6.4 - Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole - ITI Delta Dunării

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a publicat în 27.08.2018  modelul Cererii de Finanțare aferente PNDR Submăsura 6.4 – „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole” aplicabil zonei ITI – Delta Dunării. 

Perioada de depunere a proiectelor: 3 septembrie - 31 decembrie 2018.

 Scopul investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de sprijininirea microîntreprinderilor şi întreprinderi mici din mediul rural aferente zonei ITI- Delta Dunării, care își creează sau dezvoltă activități non-agricole în zonele rurale.

Obiectivele programului:

  • Stimularea mediului de afaceri din rural, contribuind la creșterea numărului de activități non-agricole desfășurate în zonele rurale;
  • Dezvoltarea activităților non-agricole existente, crearea de locuri de muncă, creșterea veniturilor populației rurale și diminuarea disparităților dintre rural și urban.

Beneficiarii eligibili (zona ITI-Delta Dunării):

  • Microîntreprinderile și întreprinderile mici existente, din spațiul rural
  • Microîntreprinderile și întreprinderile mici nou-înființate, din spațiul rural, care fac dovada cofinanțării
  • Fermierii sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi mici.

Valoarea sprijinului nerambursabil va fi de maxim 90% din costul total al proiectului și nu nu va depăși 200.000 Euro/ beneficiar pe 3 ani fiscali, conform normelor de minimis.

Documente

Sursă: AFIR