POAD: Consultare publică pentru Ghidul „Acordarea de mese calde”

Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează în consultare publică ghidul „Acordarea de mese calde”.

 Scopul apelului este creșterea calității vieții persoanelor dezavantajate/ marginalizate prin acordarea de mese calde

Bugetul propus este de 27,8 mil. euro.

Cine poate depune proiecte:

 • instituțiile prefectului din întreaga țară;
 • unități administrativ teritoriale;
 • unități sanitare județene/ municipale;
 • ONG-uri acreditate în domeniu;
 • instituții de cult și asociații religioase;
 • furnizori acreditați de servicii sociale;
 • structuri de economie socială care activează în domeniul alimentației (aceste entități nu vor acționa ca operatori economici, ci ca entități non-profit);
 • alți actori sociali relevanți în domeniul excluziunii sociale.

Ce activități vor fi finanțate:

 • stabilirea numărului de persoane aparținând grupului țintă eligibil;
 • furnizarea meselor calde către destinatarii finali;
 • activități de informare și conștientizare.

Propunerile şi sugestiile pot fi trimise până la data de 12 februarie 2020.

 

Sursa: MFE