AM POC: Publică Ghidul aferent Acțiunii 1.1.1 Mari infrastructuri de CD – Tip de proiect: Proiecte pentru clustere de inovare

Conform Ordinului nr. 2468/25.11.2019 de  aprobare a Ghidului, în termen de 5 zile de la publicarea acestuia pe site, apelul va fi publicat în MySMIS, iar depunerea se va putea face pe o perioadă de 90 de zile calendaristice după lansarea apelului în MySMIS.

 

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 publică în 26 noiembrie 2019 Ghidul solicitantului aferent Acțiunii 1.1.1 Mari infrastructuri de CD – Tip de proiect: Proiecte pentru clustere de inovare, axa prioritară: 1, Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare, în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, obiectivul specific 1.1. Creșterea capacității științifice în domeniile de specializare inteligentă și sănătate, aprobat prin Ordinul nr. 2468/ 25/11/2019.

 Activități eligibile finanțate sunt:

  •  investiții în facilități de cercetare-dezvoltare comune ale clusterului;
  • activități de inovare în cluster;
  • activități de exploatare a clusterului;
  • lucrări exceptate de la autorizare.

Valoarea finanțării publice nerambursabile, pentru un proiect, este cuprinsă între minim 2,37 mil. lei (echivalentul a 500.000 euro) și maxim 35,636 mil. lei (echivalentul a 7,5 mil. euro). 

Durata proiectului este de maximum 36 de luni fără a depăși data de 30 decembrie 2023.

 

SURSA: MFE