POCU: lansează apelul „Măsuri de educație de tip A doua șansă pentru tinerii NEETs”

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene a lansat  apelurile „Măsuri de educație de tip A doua șansă pentru tinerii NEETs” – axa prioritară 6 , obiectivul specific 6.1. Creșterea numărului de tineri NEETs  șomeri cu vârsta între 16 – 24 ani, înregistrați la SPO (Serviciului Public de Ocupare) care se reîntorc în educație în programe de tip a doua șansă, inclusiv în programe de formare profesională inițială.

 

Aceste apeluri de proiecte vizează finanțarea măsurilor și sunt de tip competitiv, destinate creșterii accesului la măsuri de educație pentru tinerii NEETs (Not in Education, Employment, or Training/ care nu sunt înscriși într-un program de educație, ocupare sau formare profesională) şomeri cu vârsta între 16 – 24 ani, care au abandonat cursurile învățământului primar/ gimnazial înainte de finalizarea acestuia.

Bugetul alocat este de 122,5 milioane euro, repartizat astfel:

 • 118, 6 mil. euro (pentru regiunile mai puţin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia), din care finanțare UE – 100,8 mil. euro;
 • 3,9 mil. euro pentru regiunea dezvoltată (București-Ilfov), din care finanțare UE – 3,12 mil. euro.

Activități eligibile:

 • Servicii de consiliere și orientare a carierei pe tot parcursul vieții
 • Furnizarea de programe „A doua șansă”;
 • Promovarea programului „A doua șansă” și a măsurilor complementare acestuia;
 • Măsuri de sprijin pentru stimularea participării în cadrul programului „A doua șansă”, precum și alte măsuri de sprijin financiar/ social/ medical, specifice nevoilor acestor persoane (de exemplu subvenții).

Solicitanți eligibili:

 • Ministerul Educației Naționale (MEN);
 • Ministerul Muncii și Justiției Sociale (MMJS);
 • Agenţii, structuri subordonate sau aflate în coordonarea MEN/MMJS şi alte organisme publice cu atribuţii în domeniul formării profesionale;
 • Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic;
 • Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi structurile teritoriale ale acesteia cu personalitate juridică;
 • Membri ai comitetelor sectoriale şi Ccmitete sectoriale cu personalitate juridică;
 • Organizaţii sindicale/ organizații patronale/ asociaţii profesionale/ furnizori de servicii de consiliere și orientare profesională/ pentru carieră/ furnizori de servicii de ocupare/ camere de comerț, industrie și agricultură/ ONG-uri.

Proiectele vor putea fi depuse perioada 30 octombrie 2019 – 31 ianuarie 2020.

 

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene