POCU: Lansează în consultare publică apelul de proiecte pentru creșterea capacității tehnice în domeniul sănătății

Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020,a lansat vineri, 19 iunie, în consultare publică Ghidul solicitantului Economia sănătății și echitatea în accesul la servicii și tehnologii – axa prioritară 4/ obiectivul specific 4.8.

Solicitanți eligibili:

Autorități publice singure sau în parteneriat cu actori relevanți (alte autorități publice centrale și locale, universităţi, ONG-uri/Universități publice de Medicină și Farmacie/Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali /Ministerul Sanatatii inclusiv cei din autorităţile de sănătate publică, institutele şi instituţiile medicale).

Tipurile de activități/subactivități eligibile care vor fi finanțate în contextul acestui apel de proiecte sunt cele care vizează acordarea de sprijin pentru creșterea capacității tehnice a:

  • profesioniștilor din autoritățile și instituțiile publice din domeniul sănătății şi/ sau
  • personalului implicat în furnizarea de servicii medicale şi/ sau 
  • specialiștilor implicați în furnizarea de servicii conexe actului medical prin furnizarea de programe de formare inclusiv
    • programe postuniversitare de formare profesională continuă şi/sau
    • programe postuniversitare de educație permanentă,
    • participare la schimburi de experiență/de bune practici și pentru dezvoltarea şi implementarea de instrumente, soluții sau mecanisme de evaluare a nevoilor şi/sau a performanței serviciilor medicale.

Tipurile de activități/subactivități eligibile care vor fi finanțate în contextul acestui apel de proiecte au o acoperire națională.

În cadrul prezentului apel de proiecte bugetul alocat este de 3.000.000 euro.

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 3.000.000 euro.

Perioada de implementare a proiectului este de maximum 36 luni, dar nu mai târziu de 30 decembrie 2023.

Propunerile și sugestiile privind îmbunătățirea acestui document pot fi transmise până la data de 29 iunie 2020.

 

Sursa: MFE