POCU: Consultare publică a Ghidului „Viitor pentru tinerii NEETs I”

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează în consultare publică Ghidul „Viitor pentru tinerii NEETs I”.

Vor beneficia de finanțare tinerii NEET șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare (SPO), respectiv la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM), cu rezidență în regiunile eligibile. Proiectele vor fi implementate în regiunile de dezvoltare ale României care îndeplinesc condițiile de eligibilitate stabilite pentru Inițiativa Locuri de Muncă pentru Tineri (ILMT), și anume Sud Vest, Sud Est și Sud Muntenia.

Acțiuni sprijinite:

 • Campanie de informare și promovare în rândul tinerilor în vederea identificării persoanelor cu vârsta între 16 și 29 de ani care nu sunt ocupați și nu urmează nici o formă de educație sau formare în vederea direcționării acestora către SPO în vederea înregistrării și profilării;
 • Sprijin pentru participarea la programele de FPC prin măsuri integrate și flexibile cum ar fi: Organizarea și derularea de programe de formare profesională a adulților (cursuri de inițiere, calificare, recalificare, perfecționare sau specializare), în conformitate cu prevederile OG 129/2000 privind formarea profesionala a adulților, republicata, cu modificările și completările ulterioare precum și organizarea și derularea de programe de formare profesională altele decât cursurile de formare profesionale autorizate în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților (inclusiv cursuri de formare profesională recunoscute la nivel de întreprindere);
 • Evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, respectiv non-formale și/sau informale;
 • Furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocupării, respectiv: medierea muncii, organizată și desfășurată în conformitate cu prevederile Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, adresată tuturor tinerilor NEETs pentru toate nivelurile de ocupabilitate, inclusiv celor de nivel A „ușor ocupabil”.
 • Susținerea antreprenoriatului, inclusiv a ocupării pe cont-propriu;
 • Activități de acompaniament, adresate exclusiv tinerilor NEETs cu nivelurile de ocupabilitate C și D, respectiv „greu ocupabil” și „foarte greu ocupabil”.

Solicitanți eligibili:

 • Furnizori autorizați de formare profesională a adulților- persoane juridice autorizate în conformitate cu prevederile OG nr.129/31.08.2000 privind formarea profesionala a adulților, republicata, cu modificările și completările ulterioare;
 • Furnizori acreditați de servicii specializate pentru stimularea ocupării- persoane juridice autorizate în conformitate cu prevederile HG nr.277/2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Centre autorizate de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale;
 • Organizații sindicale – persoane juridice de drept privat, constituite în conformitate cu Legea dialogului social nr.62/10.05.2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Organizații patronale- persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, constituite în conformitate cu Legea dialogului social nr.62/10.05.2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • ONG-uri;
 • Organizații de tineret, legal constituite;
 • Camere de Comerț și Industrie, persoane juridice de utilitate publică, fără scop patrimonial, organizate în temeiul dispozițiilor din Legea nr.335/06.12.2007 privind Camerele de Comerț din România, cu modificările și completările ulterioare;
 • SPO (inclusiv unitățile cu personalitate juridică din subordinea sa);
 • Ministerul Tineretului și Sportului si instituțiile subordonate/in coordonare;
 • Asociații de întreprinderi.

Alocare financiară propusă: 232 mil. Euro.

Propunerile și sugestiile de îmbunănătățre a documentelor pot fi trimise până la data de 18 mai 2020.

 

Sursa: MFE