POCU prelungește apelul „Totul pentru inima ta – Program de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular”

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică corrigendum-ul la GS – CS Totul pentru inima ta – Program de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular”.

Program aferent axei prioritare 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, obiectivul specific: 4.9 Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii”, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1518/2019.

Proiectele vor putea fi depuse în sistemul informatic MySMIS până la data de 29 noiembrie 2019, ora 16.00.

      Sursa: AMPOCU