POCU: A fost actualizat ghidul „Innotech Student”

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman a publicat astăzi, 15 iulie, corrigendum la ghidul „Innotech Student”.

Conform documentului:

  • Activitatea 5 „Organizarea și derularea de întreprinderi simulate (activitate obligatorie)” se modifică în „Organizarea și derularea activităților de tip întreprinderi simulate (activitate relevantă)”
  • Implementarea Activității 6 „Efectuarea de stagii de practică (activitate obligatorie)” nu se subsumează și nu se constituie ca practică studențească, nefiind parte componentă a planului de învățământ;
  • În ceea ce privește elementele generale pentru implementarea etapei I, aceasta va cuprinde toate cele 7 activități obligatorii și activitatea 5, după caz.
  • Actualizarea vizează modificarea datei de deschidere a sistemului MySMIS – 22 iulie – și clarificarea unor aspecte legate de activitățile eligibile în cadrul acestui apel.

Data de lansare: 22 iulie 2020, ora 16:00 

Ultima zi: 30 septembrie 2020, ora 16:00

Descarcă corrigendum

 

Sursa: MFE