POCU lansează astăzi apelul: „Totul pentru inima ta – Program de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular”

Apelul este finanțat din POCU 2014-2020, axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, obiectivul specific 4.9 – Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii.

 Apelul, cu un buget de 20 milioane euro, va finanța programul național de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular de care vor beneficia 160.000 persoane.

Vor putea depune proiecte Ministerul Sănătății și entități din subordinea acestuia cu atribuții în domeniul prevenirii, supravegherii și controlului bolilor.

Proiectele pot fi depuse în sistemul informatic MySMIS începând de astăzi, 23 august, ora 16.00 până în data de 25 octombrie 2019, ora 16.00.

 

 

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene