POCU: Au fost solicitate modificări apelurilor destinate operațiunilor integrate în contextul mecanismului de DLRC

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 informează solicitanții că începând cu data de 04 noiembrie 2019 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+ solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul:

  • Apelului - Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității- Regiuni mai puțin dezvoltate;POCU/303/5/2/
  • Apelului - Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității- Regiune mai dezvoltată;POCU/304/5/2/

Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termenul precizat în cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU.

Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de evaluare a conformității administrative și eligibilității.

 

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene