POIM lansează „Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității cat și refacerea ecosistemelor degradate”

   Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare lansează Ghidul solicitantului pentru Implementarea planurilor de management / seturilor de măsuri de conservare/ planurilor de acțiune pentru ariile naturale protejate și pentru speciile de interes comunitar aprobate,aferentaxei prioritare 4.

 

 Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calitătii aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric”, obiectivul specific 4.1 Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității si refacerea ecosistemelor degradate”.

 

Ce finanțează apelul:

  • Implementarea planurilor de management / seturilor de măsuri de conservare/ planurilor de acţiune pentru ariile naturale protejate şi pentru speciile de interes comunitar aprobate;
  • Măsuri pentru menţinerea şi îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară, inclusiv reconstrucţia ecologică a ecosistemelor de pe suprafaţa ariilor naturale protejate, inclusiv a siturilor Natura 2000;
  • Monitorizarea şi evaluarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară;
  • Reconstrucţia ecologică a unor habitate forestiere de interes comunitar;

Tipuri de solicitanți eligibili:

  • Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate / instituţia / structura care este responsabilă pentru administrarea / asigurarea managementului ariei protejate (asociaţii şi fundaţii);
  • Ministerul Mediu

 

Bugetul apelului este de 175,268 mil. euro, va finanța creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate.

Proiectele pot fi depuse  în perioada 23 septembrie 2019 – 31 decembrie 2021.

 

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene