POPAM 2014-2020: S-au lansat apelurile de cereri de finanțare pentru măsurile II.2, II.3 și IV.4 

Direcția Generală de Pescuit – Autoritatea de Management pentru POPAM (DGP-AMPOPAM) a anunțat în data de 3 septembrie 2018 lansarea apelurilor pentru depunerea cererilor de finanțare aferente pentru măsurilor II.2, II.3 și IV.4. 

• MASURA II.2 - Investiții productive în acvacultură
Data de la care pot fi depuse cereri de finanțare: 03.09.2018, ora 16:00
Data și ora limită până la care pot fi depuse cereri de finanțare: 18.10.2018, ora 16:00
Alocarea financiară totală pentru prezentul apel: 262.833.420 lei, echivalentul a 56.600.000 euro.

• MĂSURA II.3 – Investiții productive în acvacultură – eficienţa resurselor, reducerea utilizării de apă şi substanţe chimice, sisteme de recirculare pentru reducerea la minimum a utilizării apei
Data de la care pot fi depuse cereri de finanțare: 03.09.2018, ora 16:00
Data și ora limită până la care pot fi depuse cereri de finanțare: 18.10.2018, ora 16:00
Alocarea financiară totală pentru prezentul apel: 7.847.853 lei, echivalentul a 1.690.000 euro.

• MĂSURA IV.4 - Prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură
Data de la care pot fi depuse cereri de finanțare: 03.09.2018, ora 16.00
Data și ora limită până la care pot fi depuse cereri de finanțare: 18.10.2018, ora 16.00
Alocarea financiară totală pentru prezentul apel: 31.484.286 lei, echivalentul a 6.780.000 EURO.