AM POPAM: lansează Măsura II.2 - Investiții productive în acvacultură

Direcția Generală de Pescuit – Autoritatea de Management pentru POPAM (DGP-AMPOPAM), anunță lansarea apelulului nr.7 de cereri de finanțare pentru Măsura II.2 - Investiții productive în acvacultură.

 

Obiectivul programului:

Sporirea competitivității și a viabilității întreprinderilor din sectorul acvaculturii, inclusiv îmbunătățirea siguranței sau a condițiilor de lucru, în special ale IMM- urilor.

Solicitanți eligibili:

Persoana fizică autorizată, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, societăţile comerciale, regii autonome ce au obiect de activitate înregistrat „acvacultura”, asociații înființate legal care desfășoară activitate economică. Sunt eligibile întreprinderile având istoric de funcționare cât și întreprinderi nou înființate.

Activități eligibile:

  • investiţii productive în acvacultură;
  • investiţii în diversificarea producţiei de acvacultură şi a speciilor de cultură;
  • investiţii în modernizarea unităţilor de acvacultură, inclusiv îmbunătăţirea condiţiilor de lucru şi de siguranţă a lucrătorilor din domeniul acvaculturii;
  • investiţii în îmbunătăţirea şi modernizarea referitoare la sănătatea şi bunăstarea animalelor, inclusiv achiziţionarea de echipamente în scopul de a proteja fermele împotriva animalelor sălbatice de pradă;
  • investiţiile care vizează sporirea calităţii sau a valorii produselor de acvacultură;
  • investiţii în refacerea iazurilor sau a lagunelor existente utilizate pentru acvacultură prin îndepărtarea mâlului sau investiţiile menite să prevină depunerea mâlului;
  • investiţii în diversificarea veniturilor obţinute de întreprinderile din domeniul acvaculturii prin dezvoltarea unor activităţi complementare.

Data de la care pot fi depuse cererile de finanțare : 22.10.2019, ora 16:00.

Data limita de depunere a cererilor : 20.12.2019, ora 16:00.

 

Sursa: AM POPAM