POR: Lansează apelul dedicat IMM-urilor, POR 2.2 din regiunile Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia

Obiectivul specific al acestei axe prioritare îl reprezintă îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în Strategia Națională pentru Competitivitate 2 .
Această prioritate de investiție va sprijini dezvoltarea IMM-urilor pentru îmbunătățirea capacităților avansate de dezvoltare a produselor și a serviciilor, în vederea creșterii competitivității economiilor regionale și naționale.

 

În acest sens, se au în vedere IMM-urile care sunt interesate de găsirea unui model optim de creștere, atât în sensul trecerii în altă categorie de dimensiune, cât și în sensul dezvoltării activității desfășurate, în scopul creșterii dimensiunii pieței adresate (piața locală să devină regională, națională sau internațională).

Obiectiv specific :
  • OS 2.2 Îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în SNC
​Beneficiari eligibili:
  • Solicitantul este societate sau societate cooperativă care se încadrează în categoria IMM-urilor non-agricole din mediul urban (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii)
  • Întreprinderi mijlocii non-agricole din mediul rural
​ Condiții beneficiari eligibili:
 
Solicitanți eligibili:
  • societățile constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care se încadrează în categoria ​IMM-urilor din mediul urban​, sau a ​întreprinderilor mijlocii din mediul rural.
Criterii de eligibilitate:
  • Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;
  • Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 3, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.
Locul de implementare a proiectului trebuie să fie situat:
 
  • în mediul urban (inclusiv sate aparținătoare de orașe) pentru IMM-uri.
  • în mediul rural pentru întreprinderile mijlocii.

Nu sunt eligibile investițiile localizate pe teritoriul acoperit de ITI Delta Dunării.
Nu sunt eligibile investițiile localizate în regiunile de dezvoltare Nord Est, Vest, Nord Vest, Centru, București Ilfov.
La depunerea cererii de finanţare, solicitantul trebuie să aibă deja locul de implementare a proiectului înregistrat ca
sediu principal sau secundar (punct de lucru), conform certificatului constatator ORC.
Excepție de la regula de mai sus: în cazul unei cereri de finanțare care presupune înființarea unui sediu secundar
(punct de lucru) ca urmare a realizării investiției, solicitantul se va angaja (prin declarația de angajament) ca, până la
finalizarea implementării proiectului, să înregistreze locul de implementare ca punct de lucru.


Valoarea finanțare fonduri nerambursabile: Între minim 200.000 și maxim 1.000.000 Euro;
Data limită depunere : Proiectele pot fi depuse până la: ​04.06.2020​.