POR 2014-2020: S-a publicat în consultare publică Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte dedicat promovării transferului tehnologic în regiunile Nord Est și Nord Vest

AM POR a publicat spre consultare publică Ghidul Solicitantului Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2018/1/1.2/1/initiațiva Regiuni mai puțin dezvoltate, Axa prioritară 1 – Promovarea transferului tehnologic, Prioritatea de investiții 1.2 - Creşterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării „Inițiativei Regiuni mai puţin dezvoltate” în România, dedicat regiunilor de dezvoltare Nord Est si Nord Vest.

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., până la data de 28.09.2018.

Obiectivul specific al acestei priorități de investiție este de sprijinire a portofoliului de proiecte aferent strategiilor de specializare regionale, urmărind creșterea gradului de inovare în firme în vederea dezvoltării ecosistemului regional de inovare.

Solicitanții: infrastructurile cu rol de entitate de inovare și transfer tehnologic (ITT), parcuri științifice și tehnologice (PST), entități private, inclusiv parteneriatele între acestea, parteneriate între componentele cvadruplu helix  (autorități/ instituții publice, mediul de afaceri, mediul academic și de cercetare, ONG-uri) din mediul urban și rural, stabiliţi conform legislaţiei naţionale în vigoare

În cadrul apelulul de proiecte vor fi sprijinite proiecte integrate rezultate în urma implementării activităților din cadrul Inițiativei regiuni mai puțin dezvoltate, în special în regiunile NE și NV. Se urmărește introducerea pe piaţă a rezultatelor cercetării prin implicarea actorilor cheie identificați în cadrul quadruple helix (administrație central și locală, instituții de învățământ, entități de educație și cercetare, reprezentanți ai mediului de afaceri, IMM-uri, antreprenori, investitori, societate civilă, etc.), vizând domeniile de specializare inteligentă de la nivel regional. Proiectele vor avea o abordare multidisciplinară aducând o contribuţie la dezvoltarea mai multor domenii de specializare inteligentă identificate la nivel regional.

Proiectele pot conţine activităţi din următoarele categorii:

  1. Activităţi de cercetare-dezvoltare-inovare
  2. Activităţi de investiţii în infrastuctură și echipamente
  3. Activităţi de sprijinire a comercializării şi activităţi de inovare

Apelul este de tip non-competitiv, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare.

Valoarea finanțării nerambursabile:

  • Minim 500.000 euro și maxim de 8.000.000 euro, pentru regiunea de dezvoltare Nord-Est, şi
  • Minim 3.000.000 euro şi maxim 10.000.000 euro, pentru regiunea de dezvoltare Nord-Vest.

Bugetul alocat apelului de proiecte 58.823.532 milioane euro, iar lista de proiecte este preidentificată la nivel regional în urma aplicării mecanismului „Inițiativei Regiuni mai puţin dezvoltate” în România.

Ghidul specific va fi definitivat la nivelul AMPOR în conformitate cu schema de măsuri de ajutor aplicabilă și respectiv prin inserarea comentariilor rezultate în urma etapei de consultare publică.

Documente

Sursă: www.inforegio.ro