POR 2014-2020: S-a publicat spre consultare publică Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte ce sprijină montarea sistemelor fotovoltaice în clădirile rezidențiale

În data de 22.08.2018 a fost publicat spre consultare publică ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte POR/2018/3/3.1/A/”SISTEME FOTOVOLTAICE”/1/7Regiuni, Axa Prioritară 3, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 3.1, OPERAȚIUNEA A – CLĂDIRI REZIDENȚIALE.

Acest apel de proiecte are scopul de a sprijini eficiența energetică, gestionarea inteligentă a energiei și utilizarea energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor.

În cadrul prezentului apel de proiecte, solicitantul eligibil este reprezentat de Administraţia Fondului pentru Mediu, beneficiarii finali ai intervenției sunt persoanele fizice din mediul urban şi rural ale căror dosare sunt aprobate şi care încheie un contract, în vederea obținerii finanţării nerambursabile, cu Administrația Fondului pentru Mediu, putând să beneficieze de aceste fonduri cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate ale României.

Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 1 000 000 euro, iar valoarea maximă totală a unui proiect este de 50 000 000 euro, pentru solicitantul eligibil în cadrul acestui apel (Administrația Fondului pentru Mediu). 

În cadrul acestui apel de proiecte este considerată activitate eligibilă instalarea de sisteme solare fotovoltaice (finanțabil în limita valorii maxime eligibile de 5 000 euro/beneficiar final).

Documente 

Sursa: http://www.inforegio.ro